Samarbetssamtal

I samarbetssamtal kan föräldrar få stöd att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.


Målet är att föräldrarna ska hitta former för att kunna samarbeta och kommunicera på ett sätt som blir bra för barnet. Samarbetssamtal bygger på frivillighet och föräldrars vilja att lösa sina problem. Utgångspunkten är alltid vad som blir bäst för barnet.

Föräldrar som önskar samarbetssamtal anmäler det genom att fylla i blanketten på denna sida och skicka den till familjerätten.

Samtalsledarna är neutrala och har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Läs mer om samarbetssamtal i länken till höger.

Publicerad 2022-06-28, Uppdaterad 2023-08-21