Öppenvårdsenheten

Öppenvårdsenheten är en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten.

Öppenvårdsenheten erbjuder familjer med barn och ungdomar i åldern 0–18 år råd- och stödsamtal samt behandling utifrån varje familjs behov. Råd och stödsamtal söker du själv, det är inget beviljat bistånd och det sker ingen journalföring. Samtalen kan handla om stöd i föräldrarollen, rådgivning och krissamtal. Du kan få max fem samtal. Finns ytterligare behov av stöd efter de fem samtalen hjälper vi dig att få fler samtal från socialtjänstens myndighetsdel, ett s.k. snabbspår.

Behandling sker på uppdrag av socialtjänstens myndighetsdel efter genomförd utredning. Arbetet handlar om att lyfta fram familjens positiva resurser och se möjligheter i stället för hinder.

På Öppenvårdsenheten är alla familjebehandlare men kan arbeta med flera olika delar som familjebehandlare, t ex arbetar vi även som umgängesstöd på uppdrag från tingsrätten och leder olika former av gruppverksamhet.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Publicerad 2022-03-17, Uppdaterad 2023-08-21

Kontakt

Öppenvårdsenheten
Lilla Östergatan 28
Tel: 0411-57 80 19

Enhetschef
Carina Malmborg Olsson
0411– 57 77 87
carina.a.olsson@ystad.se