Ansökan

Om du eller dina förälder är i behov av stöd kan du/ni kontakta oss på socialtjänsten för att göra en så kallad ansökan. Vi kommer då inleda en utredning och tillsammans med er arbeta för att du ska få rätt stöd och hjälp av oss.

Du/ni kan även kontakta Öppenvårdsenheten som erbjuder familjer råd och stödsamtal utan bistånd, max fem samtal. Dessa samtal handlar om stöd i föräldrarollen, rådgivning och krissamtal. Vi för inte journaler i råd och stödsamtal.

Publicerad 2022-08-30, Uppdaterad 2023-08-21

Kontakt

Ansökan:
Mottagningssekreterare
Gudrun Svensson
Tel: 0411-57 73 67
gudrun.svensson@ystad.se

Reception:
Tel: 0411-57 73 60

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16

Råd och stöd:
Öppenvårdsenheten
Lilla Östergatan 28
Tel: 0411-57 80 19