Gruppverksamhet

Ystad kommun erbjuder kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper.

COPE - Föräldragrupp

COPE.jpeg

COPE är en föräldragrupp för dig som behöver stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. 

COPE finns för två olika åldergrupper: 

 • Barn COPE, föräldrar med barn 3-11 år.
 • TonårsCOPE, föräldrar med tonåring 12-16 år.

Om COPE:

 • Grupperna är öppna för alla föräldrar med barn inom respektive åldersgrupp.
 • Grupperna erbjuds två gång om året och är sju tillfällen, ca 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är 15-20 deltagare.
 • Varje tillfälle utgår ifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem och diskussioner kring hur du kan hantera dessa.
 • Ni föräldrar är experter på era barn och att ni med egna erfarenheter, och med hjälp av andra föräldrar kan hitta bra strategier som kan underlätta vardagen.
 • Det är två gruppledare som håller i gruppen, en från förskola/skola och en från social omsorg.
 • Barnpassning erbjuds.


COPE föräldrakurs på nätet

COPE föräldrakurs på nätet vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-11 år. 

Om COPE på nätet:copekurs

 • Kursen genomförs digitalt och består av sju individuella tillfällen.
 • Varje tillfälle utgår ifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem och därefter egen reflektion kring misstag och alternativa lösningar. 
 • Efter varje tillfälle får du en sammanfattning och bra strategier som kan underlätta vardagen.
 • Utifrån denna strategin kommer du skapa en egen ”hemuppgift” som du övar på under veckan.

Du får efter varje tillfälle/hemuppgift 30 minuters coachning (via telefon/Teams) av kursledaren.

 

BIFF - Föräldragrupp

BIFF vänder sig till föräldrar som ska/eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn samt är intresserade av hur det kan vara för barn i denna situation. 

BIFF erbjuds som: 

 • Mammagrupp
 • Pappagrupp
 • Mixad grupp 

Om BIFF:biff.

 • Grupperna erbjuds två gånger om året och är tre tillfällen, 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är max åtta deltagare. 
 • Varje tillfälle utgår att flytta fokus från konflikten till barnets situation samt att inge dig som förälder hopp och hur du kan vara ett gott stöd för ditt/dina barn. 
 • Det är två gruppledare som håller i gruppen, en från förskola/skola och en från social omsorg.
 • Du kan anmäla dig som förälder även om den andra föräldern väljer att inte delta.

Kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper

Stödet vänder sig till utrikesfödda föräldrar. En ny grupp kommer att startas till våren 2023. Mer information och startdatum för gruppen kommer under hösten. 

 

Macken - Barnstödsgrupp 

Macken vänder sig till barn i åldern 7-12 år som lever i familjer som har/har haft psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk. 

Om Macken:Macken.jpeg

 • Gruppen erbjuds två gånger om året och är 16 tillfällen, 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är max sex deltagare.
 • Varje träff utgår från ett visst tema, t.ex. känslor eller självkänsla. I arbetet med teman används samtal, lek, rollspel, sagoläsning och avslappning.
 • Varje tillfälle ger barnen möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga barn i grupp. Barnet lär sig att sätta ord på sina känslor, få hjälp att bli medvetna om sig själva, sina behov ochavlastas från skuld och hantera sin vardag. 
 • Det är två gruppledare, en från skola och en från social omsorg.  

 

Skilda världar - Barnstödsgrupp

Skilda världar vänder sig till barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. 

image.jpeg

Om Skilda världar:

 • Gruppen erbjuds två gånger om året och är 10 tillfällen, 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är max sex deltagare.
 • Skilda världar är en resa med olika hållplatser som vid varje träff behandlar ett tema såsom känslor, förändringar, familj och framtid.
 • Gruppen ger barn möjlighet att träffa andra barn i liknande situation, möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor samt att formulera och våga uttrycka sina önskningar och behov.
 • Under träffarna använder vi oss av övningar med t ex bilder, uppgifter, lekar och avslappning. 

Publicerad 2017-05-18, Uppdaterad 2022-10-11

Kontakt

Samordnare

Caroline Ekstrand
0411-57 78 88
caroline.ekstrand@ystad.se

Anmälan till grupp

Föräldragrupper

BIFF (mixad- eller mammagrupp), Gruppen startar 15 mars eller 12 april. Anmäl dig här

COPE (3-11år), under våren hänvisar vi till Föräldrakurs på nätet. 

COPE (Föräldraskurs på nätet 3-11 år). Gruppen startar 23/1 klockan 12:00 eller 17:30 (ange önskad tid i anmälan). Anmäl dig här

Tonårscope på nätet, ny grupp startar hösten 2023. Datum för start och länk till anmälan kommer i mars/april.  


Barnstödsgrupper

Macken, ny grupp startar till hösten 2023. Datum för start och länk till anmälan kommer i mars/april. 

Skilda världar, Gruppen startar 27/2 kl 14:30. Anmäl dig här

För frågor om anmälan skicka ett mail till caroline.ekstrand@ystad.se