Gruppverksamhet

Ystad kommun erbjuder kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper

COPE - Föräldragrupp

COPE.jpeg

COPE är en föräldragrupp för dig som behöver stöd och ny inspiration i sin föräldraroll och vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-11 år.

Om COPE:

 • Grupperna är öppna för alla föräldrar med barn inom respektive åldersgrupp.
 • Grupperna erbjuds två gång om året och är sju tillfällen, ca 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är 15-20 deltagare.
 • Varje tillfälle utgår ifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem och diskussioner kring hur du kan hantera dessa.
 • Ni föräldrar är experter på era barn och att ni med egna erfarenheter, och med hjälp av andra föräldrar kan hitta bra strategier som kan underlätta vardagen.
 • Det är två gruppledare som håller i gruppen, en från förskola/skola och en från social omsorg.
 • Barnpassning erbjuds.


COPE föräldrakurs på nätet

COPE föräldrakurs på nätet vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-11 år samt till föräldrar med tonåring 12-16 år. 

Om COPE på nätet:copekurs

 • Kursen genomförs digitalt och består av sju individuella tillfällen.
 • Varje tillfälle utgår ifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem och därefter egen reflektion kring misstag och alternativa lösningar.
 • Efter varje tillfälle får du en sammanfattning och bra strategier som kan underlätta vardagen.
 • Utifrån denna strategin kommer du skapa en egen ”hemuppgift” som du övar på under veckan.

Du får efter varje tillfälle/hemuppgift 30 minuters coachning (via telefon/Teams) av kursledaren.

 

BIFF - Föräldragrupp

BIFF vänder sig till föräldrar som ska/eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn samt är intresserade av hur det kan vara för barn i denna situation. 

BIFF erbjuds som: 

 • Mammagrupp
 • Pappagrupp
 • Mixad grupp 

Om BIFF:biff.

 • Grupperna erbjuds två gånger om året och är tre tillfällen, 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är max åtta deltagare. 
 • Varje tillfälle utgår att flytta fokus från konflikten till barnets situation samt att inge dig som förälder hopp och hur du kan vara ett gott stöd för ditt/dina barn. 
 • Det är två gruppledare som håller i gruppen, en från förskola/skola och en från social omsorg.
 • Du kan anmäla dig som förälder även om den andra föräldern väljer att inte delta.

Föräldraskap i Sverige (FÖS)

Föräldraskap i Sverige (FÖS) är föräldraträffar för dig som har barn mellan 0–18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om det svenska samhället och att vara förälder i Sverige. Under fem gruppträffar möter du andra utrikesfödda föräldrar och ni får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Träffarna är 2,5 timme och leds av 2 utbildade gruppledare vi använder material från bland annat Barnkonventionen. Teman som tas upp på träffarna är. Familj i nytt land, Skolan, Pojkar och flickor, Hälsa och sjukvård, Föräldrars rättigheter och skyldigheter, samt Att vara förälder till en tonåring. Kontaktperson Lillemor Nilsson lillemor.nilsson@ystad.se

 

Macken - Barnstödsgrupp 

Macken vänder sig till barn i åldern 7-12 år som lever i familjer som har/har haft psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk. 

Om Macken:Macken.jpeg

 • Gruppen erbjuds två gånger om året och är 16 tillfällen, 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är max sex deltagare.
 • Varje träff utgår från ett visst tema, t.ex. känslor eller självkänsla. I arbetet med teman används samtal, lek, rollspel, sagoläsning och avslappning.
 • Varje tillfälle ger barnen möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga barn i grupp. Barnet lär sig att sätta ord på sina känslor, få hjälp att bli medvetna om sig själva, sina behov ochavlastas från skuld och hantera sin vardag. 
 • Det är två gruppledare, en från skola och en från social omsorg.  

 

Skilda världar - Barnstödsgrupp

Skilda världar vänder sig till barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. 

image.jpeg

Om Skilda världar:

 • Gruppen erbjuds två gånger om året och är 10 tillfällen, 2 timmar per gång.
 • Varje grupp är max sex deltagare.
 • Skilda världar är en resa med olika hållplatser som vid varje träff behandlar ett tema såsom känslor, förändringar, familj och framtid.
 • Gruppen ger barn möjlighet att träffa andra barn i liknande situation, möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor samt att formulera och våga uttrycka sina önskningar och behov.
 • Under träffarna använder vi oss av övningar med t ex bilder, uppgifter, lekar och avslappning. 

Publicerad 2017-05-18, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Samordnare
Caroline Ekstrand
0411-57 78 88
caroline.ekstrand@ystad.se

Samordnare Föräldraskap i Sverige (FÖS)
Lillemor Nilsson
0709-47 70 31
lillemor.nilsson@ystad.se

Anmälan till grupp

Föräldragrupper

BIFF, Gruppen startar 28 februari och 10 april. Anmäl dig här

COPE (3-11år), Gruppen startar 22 januari. Anmäl dig här 

COPE (Föräldraskurs på nätet 3-11 år), startar 8 februari. Anmäl dig här

Tonårscope på nätet, startar 31 januari 17:00. Anmäl dig här   

Barnstödsgrupper

Macken, Gruppen startar 30 januari. Anmäl dig här 

Skilda världar, Gruppen startar 28 februari. Anmäl dig här

För frågor om anmälan skicka ett mail till caroline.ekstrand@ystad.se

Förädraskap i Sverige (FÖS)
Frågor och anmälan e-posta lillemor.nilsson@ystad.se