Anmälan/Oro för barn

Om du misstänker att ett barn är i akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefonnummer 112. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.


Privatperson

Om du misstänker att ett barn far illa så bör du kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan. De misstankar du har behöver inte vara bekräftade. Vid en anmälan är det socialtjänsten som avgör allvaret eller den eventuella faran som kan finnas.

Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym eftersom det oftast underlättar den vidare kontakten från socialtjänsten med den berörda familjen om socialtjänsten kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån.

Myndighetsperson - om du arbetar med barn och du i tjänster misstänker att ett barn far illa

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och unga samt sjukvårdspersonal har, enligt 14 kap 1 § SoL, skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten, när de i sitt arbete kommer i kontakt med barn eller unga som misstänks far illa. Anmälan bör sedan ske skriftligt.

Vi rekommenderar att du i de flesta fallen informerar vårdnadshavaren om att du tänker göra en anmälan. När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller misshandel ska förälder ej informeras innan anmälan sker.

Konsultation

Om du vill ha råd och stöd när du står inför beslutet att göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Vad händer med anmälan som jag har gjort?

Socialtjänsten gör alltid, inom 14 dagar, en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att vi pratar med vårdnadshavare och ibland även med barnet (beroende på ålder) för att kunna fatta beslut om att inleda utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen på barnet eller inte.

 

Publicerad 2022-01-04, Uppdaterad 2023-06-16

Anmälan

Kontakt

Mottagningssekreterare
Gudrun Svensson
Tel: 0411-57 73 67
gudrun.svensson@ystad.se

Mottagningssekreterare
My Gammelby
Tel: 0411-57 77 93
my.gammelby@ystad.se

Reception:
Tel: 0411-57 73 60

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16