Vägledning-Utbildning-Arbete

Publicerad 2013-04-22, Uppdaterad 2020-12-07

Kontakt

Besöksadress:  
Södra Dragongatan 22

E-post:
arbetsmarknad@ystad.se

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Bli en språkvän!

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Läs mer på www.sprakvanystad.se.

logo språkvän

Länsstyrelsens integrationsarbete

Länsstyrelsen Skåne driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.
Information om detta finns här. 

Länsstyrelsen skåne