Synpunkter och klagomål

Är det något du vill klaga på?

Om du har några klagomål, kritik eller andra synpunkter på någon förskola, skola eller fritidshem hoppas vi att du framför dem direkt till just den verksamheten. 

Question marks

Ditt klagomål tas på allvar och verksamheten försöker lösa det eventuella problemet i dialog med dig. Vanligtvis går det att genast lösa missförstånd eller problem.

Om du inte är nöjd med förskolans/skolans hantering av ditt klagomål/kritik, eller har förbättringsförslag eller andra synpunkter - kontakta oss!

Det är viktigt att du hör av dig om du är missnöjd med någon av utbildningens verksamheter. Din åsikt är viktig, så att vi med din hjälp kan förbättra och utveckla våra verksamheter.

Så här kan du göra:

Klicka på den här länken till vårt formulär för synpunkter och klagomål.  

Publicerad 2023-11-23, Uppdaterad 2024-07-12

Kontakt

Eva Månsson
Utvecklingsledare
Utbildningsförvaltningen

eva.månsson@ystad.se
Tel: 0411-57 79 84