Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är sedan 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och ickediskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

Vår övervakningsplan

Vi på Ystad Energi har ansvaret för att övervakningsplanen och dess regelverk efterlevs i det egna företaget och koncernen. Vår uppgift är att se till att företaget och övriga berörda delar av koncernen aktivt arbetar med att identifiera eventuellt diskriminerande beteenden. Med hjälp av riktlinjer och utbildning av de anställda inom koncernen, ska vi tala om vilka skyldigheter de har för att undvika diskriminering i allt vårt interna och externa arbete. Varje år skickas en rapport till Energimarknadsinspektionen om de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapporten publiceras även så att vem som helst kan läsa den.

Övervakningsplan 2023 >>
Övervakningsplan 2022 >>

Publicerad 2021-03-04, Uppdaterad 2024-02-02