Om elnätet

I över 100 år har Ystad Energi levererat el i Ystadområdet. 1911 startades Elverket och 1996 blev det ett eget bolag, Ystad Energi AB.

Ledningar från Ystad till Uppsala

Ystad Energis ledningsnät är idag så långt att ledningarna skulle kunna sträcka sig från Ystad till Uppsala - en körsträcka på över sju timmar. En kombination av att alla ledningar är nedgrävda i marken och att vi har anläggningar med hög standard ger en mycket god driftsäkerhet inom vårt eget elnät. Elnätet fram till Ystad ansvarar Eon för.

För Ystad i framtiden

När Ystad utvecklas är vi alltid med och förbereder våra elanläggningar så att nya kunder kan koppla upp sig till elnätet. Ett exempel är Ystad Hamns landströmsel. Färjorna som lägger till i Ystad Hamn kan få el på kajplatsen och behöver därför inte köra på olja när de ligger vid kajen. På så sätt får vi minskade utsläpp och mindre buller i staden.

Leveranssäkerhet

Under 2022 var elnätets leveranssäkerhet 99,994%. Ystad Energis uppgift är att dygnet runt och året om, se till så att vårt elnät är driftsäkert så att alla våra kunder har en trygg och säker elleverans. Därför har vi t ex inga luftledningar kvar utan vi har grävt ner alla kablar i marken så att du som kund hos oss ska ha så få elavbrott som möjligt.

Oplanerade elavbrott 

  • Antal avbrott/kund: 0,48 st
  • Antal minuter/kund: 17,9 min

Planerade elavbrott 

  • Antal avbrott/kund: 0,22 st
  • Antal minuter/kund: 7,8 min

Vårt elnätsområde

YEAB_koncession_220614

Ledningsnätet har spänning från 230 Volt till 50 000 Volt. Den högsta effektuttaget som uppmätts är ca 49 000 kW. Det motsvarar elanvändningen för lika många brödrostar som är igång samtidigt. 

  • Total ledningslängd jordkabel: 756 km
  • Total ledningslängd luftledning: 0 km
  • Mottagnings-/fördelningsstationer: 2 st
  • Nätstationer: 191 st
  • Kabelskåp: 1 518 st
  • Kundtillgänglighet eget elnät år 2017: 99,99% 

Elnätet i Sverige

Stamnätet ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät. Regionnätet i sydligaste Sverige ägs och drivs av Eon. Ungefär en tredjedel av nätavgiften som du betalar till oss på Ystad Energi går till Eon och Svenska Kraftnät.

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2023-11-14

Driftinfo