Dina rättigheter - när du har klagomål

Ibland kan åsikterna gå isär och saker kan gå fel. Om du som privatperson tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller har klagomål vill vi så klart veta det. Vänligen kontakta oss så försöker vi lösa problemet tillsammans.

Verksamheter

Elnät, Elhandel, Fjärrvärme och Öppet Stadsnät

Kontakta kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se

 

Elnät

Mer information om ersättning vid strömavbrott >>

Om du har haft en skada efter strömavbrott och önskar ersättning. 

Reklamationsblankett >>

Rättigheter och skyldigheter
Dina rättigheter och skyldigheter framgår i ditt elnätsavtal och av Ellagen. För dig som är konsument och behöver hjälp kan Energimarknadsbyrån ge oberoende rådgivning. De har i uppdrag av regeringen att ta tillvara dina intressen och stödja dig när du tycker att något har gått snett i din relation med oss som elnätsföretag.

 

Elhandel, YstadElen

Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadelen@ystad.se

Elräkning

Kontakta det elhandelsföretag som du köper din elhandel av.

 

Fjärrvärme

Driftstörningar och felanmälan >>

 

Öppet Stadsnät, Bredband

Kontakta din tjänsteleverantör.

 

Du kan även vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Utdrag ur Ellagen, kap 11

Publicerad 2020-09-03, Uppdaterad 2023-05-24