Dina rättigheter - när du har klagomål

Ibland kan åsikterna gå isär och saker kan gå fel. Om du som privatperson tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller har klagomål vill vi så klart veta det. Vänligen kontakta oss så försöker vi lösa problemet tillsammans.

Vilket område har ställt till det?

Elnät, Öppet Stadsnät och fjärrvärme

Kontakta kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.se
Mer information om ersättning vid strömavbrott >>

YstadElen

Kundservice 0411-57 73 00 eller ystadelen@ystad.se

Elräkning

Kontakta det företag du köper elen av.

Bredband

Kontakta din tjänsteleverantör.

Strömavbrott

Om du har haft en skada efter strömavbrott och önskar ersättning. 
Reklamationsblankett >>

Rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter framgår i ditt elnätsavtal och av Ellagen. För dig som är konsument och behöver hjälp kan Energimarknadsbyrån ge oberoende rådgivning. De har i uppdrag av regeringen att ta tillvara dina intressen och stödja dig när du tycker att något har gått snett i din relation med oss som elnätsföretag.

Du kan även vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknadsinspektionen
Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Utdrag ur Ellagen, kap 11

Publicerad 2020-09-03, Uppdaterad 2022-04-26