Årsredovisning

Ett genomgående tema inom hela vår verksamhet är att ständigt jobba med att framtidssäkra och underhålla den infrastruktur vi har. Det är viktigt att blicka framåt och vi ser oss som en viktig aktör i allt vad framtiden kan bära med sig.

VD har ordet

Januarisol och gnistrande kyla blandas med dis och regn i snabba växlingar. Dags för reflektion, dags för tillbakablick. Det första jag tänker på när jag ser tillbaka på året som gått och vad som är unikt för 2022, är att det är ett år präglat av att energibranschen varit i hetluften genom att media ständigt har pratat och skrivit om elpriser. En bidragande faktor till varför vi har haft och har så höga elpriser är bl a Rysslands invasion och krig mot Ukraina samt att elkrissituationen i Europa även har påverkat oss i Sverige men också att planerbar elproduktion lagts ner i Sverige. Andra hälften av året har det varit fokus på att spara el för att klara av vintern. Dessa åtgärder har gett effekt och kunderna i vårt elnät har sparat drygt 10% överförd el under året som gått.
 
Trots ett turbulent år med krig i Ukraina, energikris med höga elpriser, inflation och stigande gas- och bränslepriser nådde Ystad Energi ett starkt resultat under 2022. Koncernens investeringar uppgick till 45 mkr och den höga investeringstakten kommer att hålla i sig. Detta för att möta Ystad Energis långsiktiga strategiska riktning mot ett fossilfritt Sverige 2045, nya kundbehov, ägarnas långsiktiga mål samt de globala målen. 2022 års rörelseresultat för Ystad Energi blev 36,2 mkr, vilket är något över budget. Det goda resultatet beror till största delen på att fler kunder valt att ansluta sig till våra tre  affärsområden elnät, fjärrvärme och öppet stadsnät.

Jag är otroligt stolt över medarbetarna på Ystad Energi och det som har åstadkommits med ändrade förutsättningar men med bibehållen positiv attityd och resultat. Jag vill rikta ett stort tack till kollegorna på Ystad Energi som alla har gjort sitt yttersta och det är tack vare dessa goda insatser som gör att vi lyckats genomföra planerade projekt och arbeten. År 2022 kan läggas till handlingarna med ett resultat över budgeterad nivå och med fokuserat arbete har vi visat våra kunder vad vi kan erbjuda. Som det lokala energibolaget ger vi energi och infrastruktur till Ystad med omnejd samt tryggar att pengarna stannar i kommunen. Mer om året som gått finner du i vår årsredovisning nedan, trevlig läsning.


Hälsningar, Jessica Fredson VD

 

 

Årsredovisning 2022 >>
Årsredovisning 2021 >>
Årsredovisning 2020 >>
Årsredovisning 2019 >>
Årsredovisning 2018 >>
Årsredovisning 2017 >>

Publicerad 2021-06-26, Uppdaterad 2023-05-17