Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden

Ystad Energi AB bildades 1996 och har idag fyra affärsområden: Elnätelhandelstadsnät och fjärrvärme. Bolaget ägs till 100% av Ystads kommun genom koncernbolaget Ytornet. Ystad Energi har även ett dotterbolag, Ystad Energihandel AB som säljer YstadElen.

Vi förser ca 15 000 kunder med olika tjänster inom våra tre affärsområden och dotterbolag. Ystad Energi har en gemensam ledning med ansvariga från respektive avdelning representerade. Däremot finns det två olika styrelser, en för Ystad Energi AB och en för Ystad Energihandel AB, dessa är utsedda av kommunfullmäktige i Ystads kommun.

Ledning och styrelse

YEAB ledning och styrelse 2019

Bakre raden 
Peter Lundgren (ledamot), Jan-Erik Jönsson (vice ordförande), Andreas Persson (personalrepresentant), Vinko Culjak (fjärrvärmechef), Pär Strand (Öppet Stadsnät) och Christoffer Svensson (elnätschef).

Främre raden
Cecilia Fahlborg (ordförande), Lena Andersson (ledamot), Bo Sterner (ledamot), Lennart Johansson (ledamot), Jessica Fredson (vd) och Camilla Blomgren (administrativ chef).

Frånvarande: Per-Ola Malmgren (personalrepresentant) och Fredrik Ellberg (ledamot).

 

Styrelse

Styrelsen för Ystad Energi AB är tillsatt av ägaren Ystads kommun genom dess fullmäktige. Den nuvarande styrelsen är vald efter stämman våren 2019.

YEAB styrelse 2019

Bakre raden 
Peter Lundgren (ledamot), Cecilia Fahlborg (ordförande) och Lennart Johansson (ledamot).

Främre raden
Jan-Erik Jönsson (vice ordförande), Bo Sterner (ledamot) och Lena Andersson (ledamot).

Frånvarande: Fredrik Ellberg (ledamot). 

 

Publicerad 2013-10-14, Uppdaterad 2019-11-25

Organisationsschema