Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden

Ystad Energi AB bildades 1996 och har idag fyra affärsområden: Elnätelhandelstadsnät och fjärrvärme. Bolaget ägs till 100% av Ystads kommun genom koncernbolaget Ytornet. Ystad Energi har även ett dotterbolag, Ystad Energihandel AB som säljer YstadElen.

Vi förser ca 15 000 kunder med olika tjänster inom våra tre affärsområden och dotterbolag. Ystad Energi har en gemensam ledning med ansvariga från respektive avdelning representerade. Däremot finns det två olika styrelser, en för Ystad Energi AB och en för Ystad Energihandel AB, dessa är utsedda av kommunfullmäktige i Ystads kommun.

Styrelser

Är tillsatta av ägaren Ystads kommun genom dess fullmäktige. De nuvarande styrelserna är valda efter stämmorna våren 2023 och hösten 2023.

Ystad Energi AB och Ystad Energihandel AB
Anders Andersson (Ordförande), Stefan Pettersson (Vice Ordförande), Fredrik Ellberg (Ledamot), Anne Landin (Ledamot), Eric Ericsson (Ledamot), Marck Hansen (Ledamot) och Thomas Heinrich (Ledamot).

Ystad Energi Elnät AB och Ystad Energi Service AB
Anders Andersson (Ordförande), Stefan Pettersson (Vice Ordförande) och Marck Hansen (Ledamot).

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen är ansvariga från varje avdelning representerade.

Joakim Andersson (Elnätschef), Pär Strand (Öppet Stadsnät), Vinko Culjak (Fjärrvärmechef), Camilla Blomgren (Administrativ chef) och Jessica Fredson (VD).

Publicerad 2022-10-14, Uppdaterad 2024-01-11