Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden

Ystad Energi AB bildades 1996 och har idag fyra affärsområden: Elnätelhandelstadsnät och fjärrvärme. Bolaget ägs till 100% av Ystads kommun genom koncernbolaget Ytornet. Ystad Energi har även ett dotterbolag, Ystad Energihandel AB som säljer YstadElen.

Vi förser ca 15 000 kunder med olika tjänster inom våra tre affärsområden och dotterbolag. Ystad Energi har en gemensam ledning med ansvariga från respektive avdelning representerade. Däremot finns det två olika styrelser, en för Ystad Energi AB och en för Ystad Energihandel AB, dessa är utsedda av kommunfullmäktige i Ystads kommun.

Styrelse

Styrelsen för Ystad Energi AB är tillsatt av ägaren Ystads kommun genom dess fullmäktige. Den nuvarande styrelsen är vald efter stämman våren 2019.

YEAB styrelse 2021

Cecilia Fahlborg (Ordförande), Stefan Pettersson (Vice Ordförande), Lennart Johansson (Ledamot) och Fredrik Ellberg (Ledamot).

 

YEAB styrelse 2021

Lena Lovén Andersson (Ledamot), Peter Lundgren (Ledamot) och Bo Sterner (Ledamot).

 

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen är ansvariga från varje avdelning representerade.

YEAB_styrelse2022_220408_Joakim

YEAB ledning 2021Joakim Andersson (Elnätschef), Pär Strand (Öppet Stadsnät), Vinko Culjak (Fjärrvärmechef), Camilla Blomgren (Administrativ chef) och Jessica Fredson (VD).

Publicerad 2022-10-14, Uppdaterad 2023-04-11

Organisationsschema