Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varje kommun utser sina ledamöter, för en mandatperiod på 4 år.

Direktionens sammanträdesdatum 2021

8/2 15/3 19/4 24/5 28/6 22/9 18/10 22/11 13/12

Justering av protokoll från direktionens senaste sammanträde

Protokollet är justerat, se anslagtavlan

Nästa direktionsmöte är den 18 oktober 2021.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2021-10-14