Ledig industrimark

För dig som vill bygga nytt eller expandera och söker mark.

Nya Öja industriområde

flygfoto över Öja industriområde

Just nu håller kommunens nya industriområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del så som en fortsättning på dagens befintliga verksamhetsområde och ut mot den vältrafikerade vägen mot Tomelilla/Kristianstad. Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet samt vacker natur och dagvattensystem. Ett grönare och modernare verksamhetsområde helt enkelt.

Förhoppningarna är att få ett verksamhetsområde med varierande företag som kan skapa spännande nätverk samt ge ett ökat utbud till kunderna. Längs med den stora vägen mot Kristianstad skapas förutsättningar för verksamheter med inslag av handel, i mellankvarteren har till exempel lite tyngre industriverksamheter eller verksamheter med behov av växthus möjlighet att etablera sig och längst in i området finns det möjlighet att finna tomter till en lite billigare peng för de som inte har samma behov av skyltläge. Vi hoppas alltså att här ska finnas något som passar de flesta företag.

Tomtförsäljning hoppas kunna starta under andra halvåret av 2017, men redan nu är man välkommen att inkomma med särskilda önskemål om reservation och placering.

Detaljplan

I den framtagna detaljplanen beskrivs tankarna med området och vilka regler som gäller för bebyggelsen, till exempel taklutning, hur stor del av tomten som får bebyggas med mera. Här bestäms även vilken inrikting på verksamhet som gäller i de olika kvarteren. Planen tillåter handel med skrymmande varor, kontor, industri samt odling så som växthus och dylikt. I området finns även en yta som möjliggör bensinstation.

Kontakt

Näringslivs- och marknadsenheten
Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-577042