Giftfri miljö

Miljö- och hälsofarliga ämnen finns omkring oss och i stort sett i allting i vardagen, det finns bland annat i kläder, möbler, byggmaterial, mat och elektronik. Det finns också en osäkerhet idag om vad som händer när olika ämnen blandas och vad det kan orsaka för skador längre fram.

Kommunen har antagit en Kemikalieplan för att systematiskt arbeta med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i kommunens egna verksamheter. Konsumtion står för hälften av växthusgasutsläppen och det är viktigt att arbeta med cirkulära flöden för att på ett mer effektivt sätt nyttja jordens resurser.

Föroreningar i luft, mark och vatten är inte ett jättestort problem i kommunen, men utökning av fartygstrafik, exploatering av gammal industrimark och förtätning innebär att den mänskliga påverkan på luft, mark och vatten ökar. I Ystads kommun genomförs därför övervakning av miljön i form av luftkvalitetsmätning och vattenrecipientprovtagning.

Kontakt

Henrik Uthas, projkektkoordinator, henrik.uthas@ystad.se

Mona Skoog, miljö- och klimatstrateg, mona.skoog@ystad.se

Andrea Nowag, kommunenkolog, andrea.nowag@ystad.se

 

Publicerad 2022-10-27, Uppdaterad 2023-10-30