Upphandling och inköp

Ystads kommun med bolag ska tillgodose behovet av verksamheternas varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalité till rätt pris.  I kommunens upphandlingar pågår en ständig utveckling för att säkerställa den goda affären.

Publicerad 2013-04-17, Uppdaterad 2019-10-14