Inköp och upphandling

Ystads kommun med bolag ska tillgodose behovet av verksamheternas varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalité till rätt pris. I kommunens inköp pågår en ständig utveckling för att säkerställa den goda affären.

Att skapa affärsrelationer

Vi vill ta en fika med dig den 24 mars via Teams, för att prata affärer!

Välkommen till ett digitalt dialogmöte, över en morgonkopp med dig via Teams för att prata affärer och upphandling! Nu när det är svårare att ses fysiskt så tänkte vi istället föreslå att vi tar en morgonkopp tillsammans via Teams.

Sätt ett kryss i kalendern den 24 mars kl. 8.00-9.00 och anmäl dig till lotte.nilsson@ystad.se (näringslivsavdelningen) eller mattias.johansson@ystad.se (inköpsenheten) så kommer en länk till Teamsmötet.

Ett tillfälle att prata upphandling, identifiera hinder och möjligheter och tillsammans skapa förutsättningar för hållbara affärer.

Näringslivsnyheter

Publicerad 2013-04-17, Uppdaterad 2021-02-11