40129426-local-map-pin-marker-search.jpg

Fler och flexiblare trygghetspunkter

Vid en trygghetspunkt kan du få information, hjälp och stöd vid en särskild händelse eller kris. Nu blir kommunens trygghetspunkter flexiblare – och fler.

 

En kort tid efter att Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 aktiverades kommunens centrala krisledning. Ett av uppdragen från kommundirektören var att se över kommunens trygghetspunkter

Vid en allvarlig samhällsstörning eller kris, till exempel ett omfattande el- eller värmeavbrott, har kommunen möjlighet att aktivera så kallade trygghetspunkter. Där kan du få information, hjälp och stöd. Nu finns en ny modell för hur kommunens trygghetspunkter ska fungera. Vi utökar också antalet från 3 till 11 stycken, för att få en bättre geografisk täckning i hela kommunen. 

Flexibel modell 

Varje trygghetspunkt utgår från en anslagstavla, där det finns information om det som hänt. Beroende på hur allvarlig krisen är och hur länge den pågår kan kommunen sedan koppla på olika nivåer av stöd.

Det kan vara:  

 • bemanning av personal från kommunen och/eller frivilligorganisationer
 • nödvattentankar  
 • hjälp med att ta kontakt med anhöriga eller räddningstjänst
 • något enklare att äta eller dricka
 • krisstöd
 • hänvisning till värme eller sovplats i en lokal  
 • uppsamlingsplats vid evakuering 

Det är vanligt att kommuner har en mer komplex helhetslösning, som kräver en omfattande insats i samband med att trygghetspunkterna aktiveras. 

– Vi tycker att vi har tagit fram en flexibel modell som kan fungera för flera olika typer av kriser. Med den nya modellen tror vi att vi kan agera snabbt och med relativt små insatser initialt. Därefter kan vi skala upp stödet utifrån behov, säger Jörgen Nilsson, beredskapssamordnare i Ystads kommun. 

Elva nya anslagstavlor 

I dagarna sätts trygghetspunkternas anslagstavlor upp på de elva platserna. 

– Ystads invånare ska veta var de hittar sin närmsta trygghetspunkt och hur den fungerar. Vi kommer att informera om detta på flera sätt framöver, för att nå ut till så många som möjligt. Bland annat kommer trygghetspunkterna att finnas med i den lokala krisbroschyr som kommunen arbetar med just nu och som kommer att skickas ut till alla hushåll i Ystad senare i år, säger Anna Bäckstrand, kommunikationschef i Ystads kommun. 

Ditt hem – den bästa trygghetspunkten 

Trygghetspunkterna kan inte ge stöd åt kommunens samtliga invånare. Det är de mest behövande som tillfälligt kan behöva stöd. Kom ihåg att den bästa trygghetspunkten är ditt hem! Se till att ha en god hemberedskap så att du kan ordna med vatten, mat, värme och kommunikation i en vecka. 

 

 

Publicerad 2023-05-17, Uppdaterad 2023-10-25

Här finns kommunens trygghetspunkter  

 • Ystad Väster: Vid Coop, Spaljégatan
 • Ystad Centrum: Klostergården, Hospitalsgatan  
 • Ystad Öster: Stadsbiblioteket, Surbrunnsvägen 
 • Svarte: Parkeringen vid stationen, Musikgatan  
 • Sövestad: Parkeringen vid kyrkan, Fårbacksvägen
 • Hedeskoga: Mitt emot skolan, Hedeskogavägen 
 • Nybrostrand: Mitt emot Hildas butik, Örnvägen 
 • Köpingebro: Biblioteket, Fredriksbergsvägen  
 • Glemmingebro: Biblioteket, Klockarevägen  
 • Kåseberga: Busshållplatsen, Ales väg  
 • Löderup: Storgatan/Fabriksgatan 

Kommunens tidigare trygghetspunkter fanns på Klostergården, Svarteskolan och Glemmingebro medborgarhus.
 

Läs mer

Mer information om trygghetspunkterna: 
ystad.se/krisinfo 

Mer information om din hemberedskap