Företagsledare möttes på Backåkra för att göra verkstad av de Globala målen

Vad har transportbranschen och hotellnäringen gemensamt, eller plastbranschen och en idrottsförening? Mycket skulle det visa sig när åtta företagsledare träffades en solig söndag i oktober på Dag Hammarskjölds Backåkra för att samtala kring hållbarhet och tillväxt.

Att förhålla sig till klimatfrågan och hitta affärsmodeller för en hållbar tillväxt är idag en överlevnadsfråga oavsett bransch. Det är dessutom en utmaning som kräver gemensamma krafttag. Just det branschöverskridande samtalet och samverkan var i fokus när Ystads kommun bjöd in åtta företagsledare från olika sektorer till ett samtal på Dag Hammarskjölds Backåkra.

”The Backåkra spirit”

Riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Kristina Yngwe var samtalsledare tillsammans med Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow, denna dag.

- ”The Backåkra spirit” genomsyrade verkligen dagen. Ett samtal som ger utrymme för olika perspektiv ger synergieffekter. Jag är också glad att deltagarna tog med sig konkreta goda exempel som vi kommer att följa upp om ett halvår. På så sätt blir arbetet mer levande och ger en känsla av att vi gör något tillsammans, säger Kristina Yngwe.

En av deltagarna var Oscar Hugoson, vd på Scanfill och representant för Polykemi Group. Ett företag som arbetat med hållbarhet ett tag men som denna dag fick några nya infallsvinklar:

- Jag tycker det var intressant med det breda perspektivet. Genom att ta del av andra branschers tankar kring hållbarhet kan vi utmana våra egna. Vi sitter ju med samma mål men med lite olika förutsättningar. En sak som jag tar med mig direkt är MFF:s arbete med internkommunikation och hur en idrottsförening definierar målen utifrån sina ståndpunkter.

Upphandling som styrmedel för hållbarhet

Vosslohs vd Mårten Nordström representerar transportindustrin och ser upphandling som ett viktigt styrmedel för hur framtida hållbarhetsutmaningar ska tacklas.

- Man ska inte vara rädd för att ställa höga hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar. Då ställer vi högre krav på oss själva och kan ligga steget före våra konkurrenter. Dagen på Backåkra gav mig energi och tro på att vi kan göra skillnad med små medel.

Anders Nilsson, Head of Operations ESS group, representerade mat- och besöksnäringen. Han kände en uppmuntran i att det finns ett värde i att vara stolt över det som faktiskt redan görs i koncernen.

- Tittar man på de Globala målen kan jag konstatera att vi redan gör mycket och det ska vi vara stolta över. Men vi ha en del jobb framåt och nu är det dags.

Åtta företagsledare på Backåkra SummitFotbollsförening inspirerar energisektorn

Jessica Fredson, vd på Ystad Energi ser det branschöverskridande samtalet som en möjlighet till att man inom olika näringslivsgrenar kan bli ambassadörer för varandra.

- Vi har ju alla liknande bekymmer och jag tycker det kom fram många bra saker som vi kan dela med varandra, inte minst MFF:s arbete som många av oss blev nyfikna på.

Intryck från övriga deltagare:


Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet i Malmö FF.

- Att få föra kärnfulla samtal på denna historiska plats lämnar mig med en känsla av hopp och tillförsikt inför framtiden. Initiativ som Backåkra summit och Ystadmodellen är precis vad som behövs för att Sverige ska uppnå i alla fall delar av Agenda2030. Ensam är inte stark och vi måste arbeta över sektorsgränserna för att bidra till tillväxt och samhällsförändring i FN:s och Dag Hammarskjölds anda.

Martin Andersson, Odling i balans

- Denna typ av branschöverskridande hållbarhetsarbete är nödvändigt, utmaningen ligger i att få ut kunskap till konsumenten om vad som är ett hållbart val.

Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd

- En fantastisk dag med framåtriktade diskussioner om hur vi tillsammans kan bidra över branschgränser för att arbeta för hållbar tillväxt. Backåkra Summit 2021 gav mersmak för en fortsättning kommande år, jag tror det kan spela en viktig roll för utvecklingen i vår region!

 

Vid meditationsplatsen på Backåkra

Publicerad 2021-10-28, Uppdaterad 2021-11-17

Fakta Backåkra Summit

Syftet med samtalet är att diskutera hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar. I samtalet används Ystadmodellen och de Globala målen som verktyg.

Målet är också att Backåkra Summit ska bli årligt återkommande och på sikt även locka internationella företagsledare.

  • Deltagarna i Backåkra Summit 2021 är:
  • Jord- och skogsbruk: Martin Andersson, Odling i balans
  • Bygg: Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska
  • Energi: Jessica Fredson, vd Ystad Energi
  • Finans: Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
  • Genomförande och globalt partnerskap (Globala målen nr 17: Karin Henri, ansvar för samhälls- och hållbarhetsfrågor MFF
  • Industri: Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group
  • Mat- och besöksnäring: Anders Nilsson, Head of Operations ESS group
  • Transport: Mårten Nordström, regionchef Vossloh

Läs mer på ystad.se/ystadmodellen

Backåkra Summit arrangeras i samarbete med Sparbanken Syd.