Intresset stort för att delta i framtidsplanerna för Köpingebro-Nybrostrand

I lördags arrangerade Ystad kommun en workshop för att diskutera den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro-Nybrostrand. Boende i och omkring orterna hade bjudits in och intresset att delta var mycket stort; över 140 personer kom till Köpingebroskolans matsal.  

Fördjupad översiktsplan

Ystads kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för orterna Köpingebro–Nybrostrand med omnejd. Det är en plan som ska innehålla övergripande och långsiktiga strategier för området och ge vägledning hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Allmänheten och verksamma i området kommer vid flera tillfällen ges möjlighet att påverka planens inriktning. Första tillfället var i lördags då kommunen arrangerade en workshop. Intresset att delta var väldigt stort, över 140 personer deltog.  

- Workshopen handlade om att fånga upp de kunskaper och visioner som boende och verksamma har om sitt närområde. De har en annan typ av förståelse för hur området används som vi tjänstepersoner och beslutsfattare inte har, säger Moa Larsson, planarkitekt på Stadsbyggnadsavdelningen.

Så tyckte deltagare om workshopen

Bland deltagarna fanns bland annat medlemmar från båda byalagen.
- Boende i byarna är engagerade och vill påverka. Det finns många funderingar kring byarnas utveckling både i nutiden och för framtiden. Det blev mycket diskussioner och många synpunkter kom fram på kort tid, sa Rolf Harnert ordförande i Nybrostrands byalag.

-Workshopen hade ett kul sätt att ta vara på tankar och idéer från oss med lokalkännedom och att vi bybor fick möjligheten att vara delaktiga. Nu hoppas vi att det som kom fram under workshopen får följa med in i FÖP och att det snart händer något. Det är många områden i byn som behöver översyn och åtgärd, sockerbruksområdet är en bra plats att börja på, sa Ann-Helén från Köpingebros byalag.

Även politiker fanns representerade bland deltagarna och var också glada över det stora antalet engagerade personer som vill vara med och påverka utvecklingen i Köpingebro och Nybrostrand.
-När de boende fick ange vilka områden de nyttjar mest, så gläds jag speciellt åt att man verkligen nyttjar de vackra omgivande naturområdena, sa Håkan Damm, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

 

 

IMG_3244

Samtal och diskussioner på workhopen. Bild: arki_lab

Nästa steg

Kommunen ska nu gå igenom de synpunkter som framkom i workshopen. Den 1 mars kommer ytterligare ett event att hållas då man återkopplar och har chans att komplettera det uppsamlade materialet från lördagens workshop.

Förutom synpunkter från invånare måste planförslaget även ta hänsyn till gällande lagstiftningar, allmänna intressen, riksintressen, hur miljökvalitetsnormer ska följas.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro-Nybrostrand

Publicerad 2023-01-16