Mur återanvänds vid upprustning av Fritidsparken

Rivningen av muren i Fritidsparken är i full gång. Över 6000 stenar ska knackas ner och rensas för att sedan kunna användas när muren byggs upp igen.

Arbetet med att ta ner muren beräknas ta två veckor.

Framåt sommaren ska Fritidsparken renoveras. Muren som då byggs upp blir lägre och något kortare.

Intill muren kommer en lång parkbänk att uppföras så att man även i framtiden kan njuta av den vårsolen i parken.

Läs mer om planerna för Fritidsparken.

Nedmontering av mur i Fritidsparken

Gammal mur Fritidsparken

Publicerad 2021-01-28