Fyrfackskärl

Den 4 mars sätts det första fyrfackskärlet ut i Ystads kommun

Den 4 mars sätts de första fyrfackskärlen ut i Ystads kommun. Det är ungefär 4000 hushåll som får de nya fyrfackskärlen i den första etappen och förhoppningen är att alla ska ha fått sina nya kärl innan påsk.

 

Ystads kommun har upphandlat de nya fyrfackskärlen och utsättningen av dessa av kärltillverkaren PWS. Den 4 mars börjar PWS att sätta ut de nya fyrfackskärlen vid knappt 4000 en- och tvåbostadshus i Ystads kommun. Samtidigt som de nya kärlen sätts ut tar PWS hem de gamla kärlen.

– PWS har satt ut fyrfackskärl i flera kommuner över hela Sverige, så det känns bra att de sköter utsättningen år oss här i Ystad också, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten i Ystads kommun.

Det är nästan 4000 en- och tvåbostadshus som får de nya fyrfackskärlen i mars. Och eftersom varje hushåll får två kärl – ett för mat- och restavfall samt tidningar och färgat glas, och ett för plast-, pappers- och metallförpackningar samt ofärgat glas - är det nästan 8000 kärl som ska sättas ut. Dessutom finns det drygt 6500 rest- och matavfallskärl ute som ska plockas hem.

Vid utsättning kommer det att ligga en sorteringsguide och en bunt matavfallspåsar i facket för färgat glas i kärl 1. De som inte har sorterat sitt matavfall tidigare kommer också att få en hållare till matavfallspåsarna, att ha i köket. Alla hushåll får också ett ”Ingen reklam, tack”-klistermärke att sätta på brevlådan om man vill.

– Fyrfackskärlen är väldigt pedagogiska och gör det lätt att göra rätt när man sorterar, säger Julia Persson, kommunikatör på Tekniska avdelningen i Ystads kommun. Men vår sorteringsguide berättar även hur sådant som inte kan lämnas i de nya fyrfackskärlen ska sorteras, till exempel det som ska till återvinningscentralen. Dessutom hoppas vi kunna inspirera hushållen till att minska sitt avfall.

De nya fyrfackskärlen sätts ut på ordinarie tömningsdag eller dagen efter, och vid behov kör PWS även på lördagar för att byta kärlen hos de som har tömning på fredagar. Om allt går som det ska räknar PWS med att vara klara till påsk.

– Vi borde hinna med allt innan påsk, men vi vet av erfarenhet att det kan köra ihop sig och att det av olika anledningar inte går att komma åt kärlen på vissa fastigheter. Då kör vi ett uppsamlingsheat efter påsk, säger Joachim Olsen, arbetsledare på PWS.

Vad händer med de gamla kärlen?

De gamla kärlen för rest- och matavfall kommer att plockas hem när de nya fyrfackskärlen sätts ut. Ystads kommun kommer att spara de kärl som är i bra skick, för att kunna sätta ut dem hos flerbostadshus och verksamheter. Resten går till återvinning och används av PWS för att göra nya kärl.

– Planen att alla en- och tvåbostadshus ska ha de nya fyrfackkärlen senast våren 2025, men eftersom flerbostadshus och verksamheter kommer att fortsätta sortera i hela kärl för respektive fraktion så kommer vi att ha fortsatt användning för de kärl som samlas in och som är i bra skick, säger Emma Nilsson.

Vanliga frågor och svar


Vilka områden får de nya fyrfackskärlen först?

I den första etappen, som får de nya fyrfackskärlen i mars 2024 ingår en- och tvåbostadshushåll i Ystad centralort, exklusive centrum/gamla staden, samt några av de omkringliggande tätorterna, till exempel Svarte, Källesjö, Hedeskoga, Köpingebro och västra Nybrostrand.

Jag bor inte i något av de områden som får de nya fyrfacksärlen i mars 2024, när får jag de nya kärlen?

En andra etapp, då resten av en- och tvåbostadshusen får de nya fyrfackskärlen, planeras till våren 2025.

Jag bor i flerbostadshus, får vi också fyrfackskärl?

Nej, de erbjuds endast till en- och tvåbostadshushåll. Det finns andra lösningar för boende i flerbostadshus.

Måste jag ha fyrfackskärl?

Enligt regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpacknings- och matavfall. I Ystad innebär det att alla en -och tvåbostadshushåll får två fyrfackskärl att sortera i.

Måste jag ha båda kärlen?

Ja, för att kunna sortera förpackningar och matavfall vid fastigheten, som regeringen har beslutat om, behövs båda kärlen.

Vad kommer det att kosta?

Ett helårsabonnemang med två kärl kostar 3625kr inkl. moms.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Slipper jag åka till återvinningsstationen nu?

Ja, nästan. Skrymmande förpackningar ska fortfarande lämnas på återvinningsstationen.

Kan jag dela kärl med grannen?

Ja, upp till tre hushåll kan dela kärl. En förutsättning för att få dela kärl är att kärlen inte blir överfyllda.

Vad händer med avfallet?

Tidningar samt förpackningar av glas, metall, papper och plast återvinns. Matavfall blir till biogas och biogödsel, medan restavfallet förbränns i en process där värmen tas tillvara.

Publicerad 2024-03-04, Uppdaterad 2024-03-07

Kontakt

För frågor om fyrfack

Telefon: 0411-57 77 74
(måndag – fredag kl. 9–12)
E-post: fyrfack@ystad.se

Tekniska avdelningens kundservice

Telefon: 0411-57 77 77
(måndag – fredag kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se

 

Ystads kommun inför fyrfackskärl

Mer information hittar du här: Ystads kommun inför fyrfackskärl