Fyrfack_for_Webbplatsen_2023.jpg

Ystads kommun inför fyrfackskärl

– mer kärl-lek i Ystad när de nya sopkärlen kommer

 

Vi vet att fler återvinner mer när kärlen finns nära hemmet – och närmare än din egen tomt kommer vi inte. Gör återvinningen till en riktig kärl-lek. För dig, din kommun och vår värld.

 

tidslinje-fyrfack

 
Då kommer kärlen

Under våren 2024 börjar Ystads kommun införa fyrfackskärl i hela kommunen. Det innebär att du som är villa- eller fritidshusägare kan källsortera det mesta av ditt avfall hemma, istället för att behöva åka till återvinningsstationen. De nya kärlen kommer att rullas ut i etapper under de kommande åren. I god tid innan det är dags för just dina sopkärl får ditt hushåll ett brev med information om när bytet sker i ert område. 

 
Två moderna kärl med fyra fack i varje

Du kan tänka på fyrfackskärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek precis utanför din dörr. När det är dags för tömning behöver du bara placera dina kärl med handtagen utåt vid tomtgränsen. Smidigt, eller hur?

 
Kärl 1

Kärl 1 töms varannan vecka. Här sorteras restavfall (162 liter), matavfall (118 liter), färgade glasförpackningar (30 liter) och tidningar (60 liter).

 
Kärl 2

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här sorteras pappersförpackningar (155 liter), plastförpackningar (155 liter), ofärgade glasförpackningar (30 liter) och metallförpackningar (30 liter).

Kärlindelning

 

 

Vanliga frågor och svar


Vilka ska få fyrfackskärl?

Alla villahushåll och fritidshushåll som har kärl för restavfall idag kommer att få de nya kärlen.

Jag bor i flerbostadshus, får vi också fyrfackskärl?

Nej, de erbjuds endast till villahushåll. Det finns andra lösningar för boende i flerbostadshus.

Måste jag ha fyrfackskärl?

Enligt regeringsbeslut från 2022 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpacknings- och matavfall. I Ystad innebär det att alla villa- och fritidshushåll får två fyrfackskärl att sortera i.

Måste jag ha båda kärlen?

Ja, för att kunna sortera förpackningar och matavfall vid fastigheten, som regeringen har beslutat om, behövs båda kärlen.

Kan jag dela kärl med grannen?

Delad glädje är dubbel glädje! Under förutsättning att kärlen inte blir överfyllda ska det gå att dela kärl med grannen. De exakta reglerna för delning och ansökan beslutas hösten 2023 när Kommunfullmäktige klubbar nya avfallsföreskrifter för Ystads kommun.

Vad kommer det att kosta?

Kommunfullmäktige beslutar om ny avfallstaxa våren 2024.

När kommer kärlen?

Införandet av fyrfackskärlen kommer att starta våren 2024. Du får information i god tid innan det är dags för ditt område att få de nya kärlen.

Slipper jag åka till återvinningsstationen nu?

Ja, nästan. Skrymmande förpackningar ska fortfarande lämnas på återvinningsstationen.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.

Blandas avfallet i sopbilen?

Nej, inget avfall blandas. Sopbilen har fyra fack, precis som kärlen. Kärl 1 töms varannan vecka, och kärl 2 töms var fjärde vecka. I olika sopbilar, såklart.

Vad händer med avfallet?

Både tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast återvinns. Matavfall blir till biogas och biogödsel, medan restavfallet förbränns i en process där värmen tas tillvara.

Kan jag ha sommarhämtning av de nya fyrfackskärlen?

Ja, om man har ett fritidshus och bara är här under sommaren kan man ha abonnemang med sommarhämtning för de nya fyrfackskärlen.

Kan jag ha månadshämtning av de nya fyrfackskärlen?

Reglerna för hämtningsintervall för de nya fyrfackskärlen beslutas under hösten/vintern 2023, när kommunfullmäktige beslutar om nya föreskrifter om avfallshantering för Ystads kommun.

Publicerad 2023-03-01, Uppdaterad 2023-11-09

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Förbered plats för dina kärl

  • För att det enkelt ska gå att dra ut och ställa tillbaka kärlen vid tömning måste det vara plats mellan och runt kärlen. En uppställningsplats för båda kärlen ska därför vara minst 1,8 x 1 meter. Har du även ett trädgårdskärl så behövs ytterligare 90 cm.

  • Se till att det är en platt, hårdgjord yta där kärlen står och längs dragvägen.

  • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd ska vara i vägen.

  • Det får inte finnas några trösklar, trappsteg eller nivåskillnader längs dragvägen.

  • På tömningsdagen ska kärlen stå med handtagen utåt vid tomtgränsen eller annan överenskommen plats.

forbered-plats-for-dina-karl1

Kärlens mått

Bredd: 77 cm
Djup: 91 cm
Höjd: 110 cm (184 cm med öppet lock)

Så ser det ut i sopbilen

Varje fack i sopbilen har en motsvarighet i sopkärlet. För att sorterat material ska hållas isär finns det fyra fack i kärlet och fyra fack i bilen. Kärl 1 töms varannan vecka, och kärl 2 töms var fjärde vecka. I olika sopbilar, såklart.

 

Nu är det vår tur!

25 skånska kommuner har redan infört insamling i fyrfackskärl. Nu är det Ystads tur för lite kärl-lek!

mer-karl-lek

Utskick om fyrfackskärl

I juni 2023 skickade vi ut en folder med information om det kommande införandet av fyrfackskärl till alla villa- och fritidshushåll i Ystads kommun. Här hittar du utskicket som Pdf: Mer kärl-lek i Ystad