Medborgarinitiativ ersätter Ystadsförslaget

Som folkbokförd i Ystads kommun kan du påverka utvecklingen i kommunen. Det har du hittills kunnat göra genom att föreslå förändringar via Ystadsförslaget. Den 1 september införde vi en ny typ av förslag – Medborgarinitiativ – som ersätter Ystadsförslaget. 

 

Syftet med Medborgarinitiativ är att handläggningen ska bli snabbare och mer effektiv.

Inlämnade Medborgarinitiativ kommer att handläggas direkt av den nämnd eller styrelse som är insatt i frågorna som initiativet handlar om. Tidigare har inkomna Ystadsförslag först skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut, och därefter vidare till berörd nämnd eller styrelse.  

Alla Ystadsförslag som lämnats senast den 31 augusti kommer att behandlas enligt de tidigare riktlinjerna.  

Om Medborgarinitiativ 

Medborgarinitiativ är en form av politiskt deltagande – en möjlighet för dig som invånare att påverka kommunens utveckling. En enskild eller en grupp av människor kan skicka in ett initiativ till ett beslutsfattande organ om att utföra en viss politisk handling.

Medborgarinitiativet syftar till att förbättra din möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen, och ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet och service. 

Mer information på: ystad.se/medborgarinitiativ
 

 

Publicerad 2023-09-04, Uppdaterad 2023-09-07