DagHammarskjoldsBackakra.JPG

Årets kulturpris, kulturstipendium och kultureldsjäl

Årets kulturpris tilldelas Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra. Kulturstipendiet 2023 går till Freja Trenneman och Kerstin Rydholm på Bokhandeln i Ystad utses till årets Kultureldsjäl.

Kulturpriset 2023

Ystads kommun delar varje år ut ett kulturpris för att belöna en kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i kommunen. Mottagaren av Ystads kulturpris får 35 000 kronor.
2023 års mottagare av kulturpriset är Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra.

Ur motiveringen:
"Drömmen om Backåkra har verkligen förverkligats. Backåkra lever och utvecklas på många plan och till glädje för alla som vill njuta av naturen, fågellivet och havet! Backåkra fylls också med intressanta och viktiga samtal och diskussioner. Precis så som Dag Hammarskjöld själv hade velat där han strövade runt på sina ägor eller mötte olika människor."

Kulturstipendium 2023

Ystads kommun delar varje år även ut ett kulturstipendium för att uppmuntra antingen en ung kulturutövare, en förening eller en organisation som arbetar för kultur för unga inom kommunen.
Stipendiesumman är på 10 000 kronor.
2023 års mottagare av kulturstipendiet är Freja Trenneman.

 Ur motiveringen:
"Freja Trenneman har skolats genom Ystads Kulturskola och är idag en ung begåvad konstnär vars framtid att etablera sig på konstnärsscenen ses som mycket god.
Hennes intensitet och uttrycksfullhet i konsten väcker många tankar hos betraktaren.
I tidig ålder visade Freja stor passion för måleri, där penseln som redskap gav henne utlopp för sin kreativa ådra." 

Kultureldsjäl 2023

Kultureldsjälen utses av Kultur- och fritidsnämnden. Utmärkelsen ska gå till en person som har påverkat och främjat kulturlivet i Ystad på ett positivt sätt. Eldsjälen ska ha visat på ett engagemang utöver det vanliga, brinna för kultur och för att människor ska kunna ta del av kultur. Generöst och osjälviskt skapar eldsjälen förutsättningar för gemenskap och glädje för andra.  Årets eldsjäl är en hedersbetygelse som belönas med en tavla och ett presentkort.
Kerstin Rydholm på Bokhandeln i Ystad är utsedd till 2023 års kultureldsjäl.

Ur motiveringen:
"Kerstin Rydholm på Bokhandeln i Ystad visar på en fantastisk entusiasm för det lokala kulturarvet i form av böcker. Kerstin brinner för att visa upp och ge de lokala författarna en möjlighet att marknadsföra sina böcker i Bokhandeln i Ystad! Kerstin Rydholm möjliggör för enskilda författare med ett brinnande intresse för Ystad och stadens närområden att få en reell möjlighet att ge ut och sälja sina böcker."

Läs mer om kommunens kulturpriser

 


Bild: 2023 års kulturstipendiat, Freja Trenneman


Bild: 2023 års kultureldsjäl, Kerstin Rydholm på Bokhandeln i Ystad.

 

Publicerad 2023-10-24