bild_kulturpris.jpg

Kulturpris och kulturstipendium

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för Ystads kommuns kulturpris och stipendium.

Ystads kommuns kulturpris

Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag till kulturpristagare kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun.

Läs mer om vad som gäller för att nominera till kulturpriset här: Bestämmelser för Ystads kommuns kulturpris

Ystads kommuns kulturstipendium

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag till kulturstipendiat kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium.

Läs mer om vad som gäller för att nominera eller ansöka om kulturstipendiet här: Bestämmelser för Ystads kommuns kulturstipendium

 

Förslag till kulturpristagare och kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium skickas till:

Ystads kommun, Kultur o Utbildning
271 80 Ystad eller 
kultur@ystad.se

Datum för sista inlämningsdag är 10 oktober 2021.

Förslag som kommit in efter sista ansökningsdag behandlas inte.

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-11-22, Uppdaterad 2021-09-29