Tiger_graffiti.JPG

Kulturpris och kulturstipendium

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för Ystads kommuns kulturpris och stipendium.

Ystads kommuns kulturpris

Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag till kulturpristagare kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun.

Läs mer om vad som gäller för att nominera till kulturpriset här: Bestämmelser för Ystads kommuns kulturpris

Nominering till kulturpris skickas till:
Ystads kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen
271 80 Ystad eller kof@ystad.se

Datum för sista nominering är den 1 oktober 2023.

Ystads kommuns kulturstipendium

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag eller ansökningar till kulturstipendiet kan göras av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium.

Senaste tidpunkt för inlämning av förslag till kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium skall offentliggöras i lokalpressen. Förslag och ansökan skall inkomma till Kultur- och fritidsförvalningen. Förslag och ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Läs mer om vad som gäller för att ansöka om kulturstipendiet här: Bestämmelser för Ystads kommuns kulturstipendium

Ansökan/nominering tillsammans med motivering för kulturstipendium skickas till:
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
271 80 Ystad eller kof@ystad.se


Datum för sista nominering är den 1 oktober 2023.

Bild: Jenny Brandt Grönberg
Publicerad 2013-11-22, Uppdaterad 2023-09-06