Friluftslivets år – Luften är fri

Ystads kommun vill uppmärksamma Friluftslivets år 2021 och i april är temat Hela Sveriges friluftsdag. Till arbetsgivare och skolor: Anta utmaningen att arrangera en friluftsdag i naturen!


Hela Sverige behöver en friluftsdag! Och kanske behöver Sveriges arbetsplatser en friluftsdag lite extra. Ystads kommun hoppas att många arbetsplatser deltar i eller arrangerar aktiviteter för sina anställda på friluftslivets dag, den 29 april, eller att de erbjuder de anställda en friluftsdag andra dagar på året.

Det är inte datumet som är det viktiga, utan att få igång friluftsdagar generellt.   


Friluftsliv på jobbet

Friluftsdag på arbetsplatsen är en möjlighet för dig som arbetsgivare att verka för en sund arbetsplats och god personalhälsa. Genom friluftsliv på arbetstid skapar du möjligheter för återhämtning och teambuilding och till att inspireras av naturen och varandra. I Handledning för arbetsgivare hittar du den hjälp du behöver i planering och genomförande – även i pandemitider. Så vad väntar du på, ut och njut med jobbet! Ladda ner handledningen här.


Friluftsliv i skolan

Friluftsdagarna har varit ett mycket uppskattat och viktigt inslag i den svenska skolan. Det handlar om att alla barn får prova friluftslivet och se att rörelse kan vara mer än tävling och prestation, det handlar också om kopplingen och förståelsen till naturen, att må bra och ha roligt. Idag är friluftsdagarna i skolan inte längre obligatoriska, däremot kan skolledningen ta beslut om att genomföra friluftsdagar. Luften är fri vill uppmuntra skolor och lärare att efterfråga lokala föreningars och naturskolors stöd.   På vår skolportal finns forskning, utbildningsmaterial och lärarstöd med massor av bra tips på skolaktiviteter utomhus. Till projektets skolportal.

Luften är Fri har arrangerat ett webbinarium om ”Vikten av friluftsdagar i alla åldrar”, som går att se via denna länk.

(Källa: luftenarfri.nu)

Tips

Planera in en friluftsdag i naturen. Kombinera med lunch eller fika och kanske ett "walk and talk"-möte.

 

Vill du veta mer?

Projektet Friluftslivets år – Luften är fri på våra friluftslivssidor

Månadens tema på luftenarfri.nu

Grupp människor som är ute och promenerar i vårskog

Publicerad 2021-04-22