Friluftsliv

Upplev Ystads vackra stad och dess omgivningar aktivt genom strövområden, vandringsleder, orientering eller på cykel och mountainbike.

Naturområden och naturreservat

Ystads Sandskog

Naturreservatet Ystads Sandskog är ett populärt rekreationsområde för Ystadborna, direkt öster om staden. Det långsmala reservatet sträcker sig nästan 4 km längs med havet söder om kustvägen. Längst i öster har Nybroån sitt utlopp. Sandstranden är välbesökt för bad och sol under sommarmånaderna men används också flitigt som strövområde och för träning.

Fördjupad information:

Fler områden

I Ystads kommun finns många fina områden och naturreservat att besöka för den naturintresserade. Information om dessa finns i broschyren "Rörligt friluftsliv" (se nedan).

Fördjupad information:

Vandringsleder

Den som önskar vandra i skog och mark, kan med fördel vandra längs någon av våra vandringsleder som erbjuder naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. SKÅNELEDEN, Nord till Sydleden, sträcker sig från Snogeholm över Krageholm - Bergsjöholm till Ystad. Från Ystad rakt österut längs hela kusten sträcker sig Österlenleden. Från Mälarhusen fortsätter leden längs kusten i Simrishamns kommun vidare norrut upp mot Haväng.

Vandringslederna markeras med orangemålade ringar runt träd och stolpar. Där leden ändrar riktning finns ofta vinkelpilar.

Fördjupad information:

Tips för dig som är nyfiken på vandring

Nyfiken på vandring? Vill du komma ut i naturen, men vet inte var du ska börja? Under sommaren och hösten erbjuder Skåneleden dig som nybörjare att kostnadsfritt delta i halvdagsvandringar med erfaren guide på olika platser i Skåne. Guidade vandringar för nybörjare

Cykling

Sydkustleden passerar genom Ystad sandskog, en cykelled som börjar på Österlen och slutar i nordvästra Skåne på sin väg utmed Skånes kust. 

Detta gäller för cykling i allemansrätten (länk till Naturvårdsverkets hemsida)

Mountainbike

Ystads Backar MTB: Ystads första officiella Mountainbikebana – Ystads Backar MTB – håller på att ta form mellan östra industriområdet och Militärvägen. Banan erbjuder tre spår (grönt, blått och rött) av olika svårighetsgrad. 

Vatten, toalett och omklädningsrum finns vid motionsslingorna i Sandskogen. Körning sker på eget ansvar.

Bakom banan står MTB Skåne som drivs och stöttas av Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling

Fördjupad information:

I det statliga naturreservatet Ystads Sandskog, som ligger söder om väg 9, är det bara tillåtet att cykla på anvisad väg, stig eller plats – dvs på Badstigen (grusvägen som går från Jakten ut till Nybroån) och på parkeringsplatserna.

I det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen, som ligger norr om väg 9, är det förbjudet att cykla i motions- och ridspåren. Där är det bara tillåtet att cykla på Militärvägen och stridsvagnsspåret.

OBS! Det är alltså inte tillåtet att cykla inne i skogen i något av de två reservaten, även om det skulle finnas upptrampade stigar.
På Länsstyrelsens hemsida om Ystad Sandskog finns reservatsgränserna utmärkta.

Orientering

Orienteringskarta finns över Ystad Sandskog och kan köpas genom
Ystads Orienteringsklubb.

Fiske

Fiske är en mycket populär fritidsaktivitet och möjligheterna till både insjö- och havsfiske är goda. Insjöfiske erbjuds bl a i Skönadal, Nybroån och Snogeholmssjön. Fiskekort krävs för samtliga insjöar och åar.

I havet är det dock fritt fiske året om, utom vid åars utlopp som är fredade områden, enligt gällande fiskebestämmelser. Möjligheter finns även att hyra båtar. Närmare upplysningar om bl a inköp av fiskekort lämnas av Ystads Turistbyrå.

Hundar

Enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 16 §, gäller:
Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

I naturreservat råder koppeltvång året om. Längs de strandsträckor som ingår i naturreservat som inte innefattas av hundförbud under sommarperioden 1/6-30/9, så är det tillåtet för kopplade hundar att bada, t ex i Hagestad naturreservat.

Generella regler om hundar (t ex var de inte får vistas samt var och när det råder koppeltvång på övriga platser i kommunen) finns i de lokala ordningsföreskrifterna, sid 7-8.

Information om hund- och hästbad

Publicerad 2013-09-30, Uppdaterad 2020-09-09

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Läs mer här om vad Allemansrätten innebär.

Gör Ystad bättre

Hjälp oss att hålla Ystads stadsmiljö och natur fin, säker och användbar! Klicka på bilden och ladda hem vår app eller fyll i webbformuläret för att göra en felanmälan eller lämna synpunkter. 
Klicka på bilden för att ladda hem vår app eller fylla i webbformuläret för att göra en felanmälan och lämna synpunkter.