Friluftsliv

Upplev Ystads vackra stad och dess omgivningar aktivt: Strövområden, vandringsleder, fiske, orientering, cykel och mountainbike.

Naturområden och naturreservat

Ystads Sandskog

Naturreservatet Ystads Sandskog är ett populärt rekreationsområde för Ystadborna, direkt öster om staden. Det långsmala reservatet sträcker sig nästan 4 km längs med havet söder om kustvägen. Längst i öster har Nybroån sitt utlopp. Sandstranden är välbesökt för bad och sol under sommarmånaderna men används också flitigt som strövområde och för träning.

Fördjupad information och regler kring vad som gäller när du är där:

Fler områden

I Ystads kommun finns många fina områden och naturreservat att besöka för den naturintresserade. Information om dessa finns i broschyren "Rörligt friluftsliv" (se nedan).

Fördjupad information:

Vandringsleder

Den som önskar vandra i skog och mark, kan med fördel vandra längs någon av våra vandringsleder som erbjuder naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. SKÅNELEDEN, Nord till Sydleden, sträcker sig från Snogeholm över Krageholm - Bergsjöholm till Ystad. Från Ystad rakt österut längs hela kusten sträcker sig Österlenleden. Från Mälarhusen fortsätter leden längs kusten i Simrishamns kommun vidare norrut upp mot Haväng.

Vandringslederna markeras med orangemålade ringar runt träd och stolpar. Där leden ändrar riktning finns ofta vinkelpilar.

Fördjupad information:

Cykling

Sydkustleden passerar genom Ystad sandskog, en cykelled som börjar på Österlen och slutar i nordvästra Skåne på sin väg utmed Skånes kust. 

Detta gäller för cykling i allemansrätten (länk till Naturvårdsverkets hemsida)


Mountainbike

Ystads Backar MTB: Ystads första officiella Mountainbikebana – Ystads Backar MTB – håller på att ta form mellan östra industriområdet och Militärvägen. Banan erbjuder tre spår (grönt, blått och rött) av olika svårighetsgrad. 

Vatten, toalett och omklädningsrum finns vid motionsslingorna i Sandskogen. Körning sker på eget ansvar.

Bakom banan står MTB Skåne som drivs och stöttas av Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling

Fördjupad information:

I det statliga naturreservatet Ystads Sandskog, som ligger söder om väg 9, är det bara tillåtet att cykla på anvisad väg, stig eller plats – dvs på Badstigen (grusvägen som går från Jakten ut till Nybroån) och på parkeringsplatserna.

I det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen, som ligger norr om väg 9, är det förbjudet att cykla i motions- och ridspåren. Där är det bara tillåtet att cykla på Militärvägen och stridsvagnsspåret.

OBS! Det är alltså inte tillåtet att cykla inne i skogen i något av de två reservaten, även om det skulle finnas upptrampade stigar.
På Länsstyrelsens hemsida om Ystad Sandskog finns reservatsgränserna utmärkta.

Orientering

Orienteringskarta finns över Ystad Sandskog och kan köpas genom
Ystads Orienteringsklubb.

Fiske

Fiske är en mycket populär fritidsaktivitet och möjligheterna till både insjö- och havsfiske är goda. Insjöfiske erbjuds bl a i Skönadal, Nybroån och Snogeholmssjön. Fiskekort krävs för samtliga insjöar och åar.

I havet är det dock fritt fiske året om, utom vid åars utlopp som är fredade områden, enligt gällande fiskebestämmelser. Möjligheter finns även att hyra båtar. Närmare upplysningar om bl a inköp av fiskekort lämnas av Ystad Visitor Center.

Fiska inte vid allmänna badplatser vid badväder

Det är inte tillåtet att fiska vid anläggning för allmän badplats, om det stör ändamålet för platsen – det vill säga bada.

Är det badväder, och folk vistas och badar vid våra allmänna badplatser, så får du alltså inte fiska i vattnet eller från badbryggorna.

Hundar

Enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 16 §, gäller:
Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

I naturreservat råder koppeltvång året om. Längs de strandsträckor som ingår i naturreservat som inte innefattas av hundförbud under sommarperioden 1/6-30/9, så är det tillåtet för kopplade hundar att bada, t ex i Hagestad naturreservat.

Generella regler om hundar (t ex var de inte får vistas samt var och när det råder koppeltvång på övriga platser i kommunen) finns i de lokala ordningsföreskrifterna, sid 6-7.

Information om hund- och hästbad

Publicerad 2022-09-30, Uppdaterad 2024-02-19

Hjälp oss

Hjälp oss att hålla Ystads stränder och omgivande natur fina, säkra och användbara genom att använda appen Felanmälan eller lämna synpunkter på saker du noterat i naturen eller längs stränderna.

Ladda hem appen här:   iPhone    Android

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Och i naturreservat finns dessutom särskilda regler, och extra försiktighet gäller.

Läs mer här om vad Allemansrätten innebär.