Kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper i höst

Behöver du stöd i din föräldraroll? Eller har du barn som skulle behöva stöd i samband med skilsmässa eller annan händelse? I höst erbjuder vi föräldragrupperna Cope och BIFF och barnstödsgrupper Skilda världar och Macken.

COPE – vänder sig till alla föräldrar som önskar stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. Under hösten erbjuder vi en grupp för föräldrar med barn i åldern 3-11 år.

COPE föräldrakurs på nätet vänder sig till alla föräldrar som önskar stöd och ny inspiration i sin föräldraroll och som har barn i åldern 3-11 år. 

BIFF - Barn I Föräldrars Fokus, är en föräldragrupp som vänder sig till föräldrar som ska/eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Under hösten erbjuder vi en pappagrupp och en mixad grupp.

Macken - vänder sig till barn i åldern 7-12 år som lever i familjer som har/har haft psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk.

Skilda världar -  vänder sig till barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. 

För mer information och anmälan följ länken Gruppverksamhet - Ystads kommun.
Om du har frågor kontakta samordnare för gruppverksamheten caroline.ekstrand@ystad.se.

 

Publicerad 2021-08-16, Uppdaterad 2021-09-17