Lämna synpunkter om landsbygden

Nu finns det ett förslag på hur landsbygden kan utvecklas. Har du några tankar kring vad som är viktigt för landsbygden? Lämna dina synpunkter senast den 24 juni.

Framsida LandsbygdsstrategiFörslaget till Landsbygdsstrategi ger en övergripande målbild för landsbygdens utveckling i Ystads kommun, beskriver utmaningar och anger mål inom olika områden samt strategier och delstrategier för att hantera utmaningar och nå önskade mål.

Strategierna handlar både om det som görs idag och möjligheterna för hur Ystads kommun kan och vill arbeta för landsbygden i framtiden.

Synpunkter skickas in till sam@ystad.se eller Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 271 80 Ystad.

Märk e-posten och breven med ”Landsbygdsstrategi” och diarienumret 2021.119

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 24 juni 2021.

Läs mer om arbetet med Landsbygdsstrategin på ystad.se/landsbygdsstrategi

Frågor? Kontakta oss på sam@ystad.se eller ring 0411-57 72 30.

Publicerad 2021-05-06