Uppläsningsverktyg

Tjänsten Readspeaker är uppdaterad - nu kan den läsa upp hemsidan på tre andra språk och även läsa upp pdf-dokument. Detta innebär en förbättring för flera grupper, som t ex synskadade och nyanlända.


Sedan 2014 har Ystads kommun haft Readspeaker installerad på sin webbplats. Den riktar sig främst till dem som av olika anledningar behöver ha hjälp med att få innehållet uppläst. Det kan självklart röra sig om synskadade, men används även av personer med dyslexi, kognitiva störningar, av personer med ofullständig skolbakgrund och inte minst av personer med annat språk än svenska som modersmål.

Ny version av spelaren

Readspeaker i maximerat läge med alla funktioner. Med ett klick på hamburgermenyn visas de olika alternativenNu lanseras den nya versionen av tjänsten på hemsidan, Readspeaker Webreader. Den nya versionen ger användaren fler möjligheter att ställa in efter egna behov. Med ett klick på "hamburgersymbolen", det vill säga de tre vågräta strecken, fälls en palett ut med de olika valen. Där går det att välja bland förstoring av texten, att man själv genom att peka på en viss text kan bestämma vad som ska läsas upp, eller att texten ska visas i ett eget fönster fritt från detaljer som vissa kan uppleva som störande.

Uppläsning av dokument

Samtidigt införs en tjänst som kommunen inte haft tidigare, Readspeaker Docreader, som läser upp innehållet i pdf-dokument. Efter sådana länkar på hemsidan som leder till ett pdf-dokument, finns nu en liten lyssna-ikon. Ett klick på den öppnar dokumentet med Readspeaker-uppläsaren aktiverad. Den här tjänsten har varit efterfrågad av många personer med nedsatt syn.

Den fungerar bra, förutsatt att texten i ett dokument är skapad på rätt sätt och uppfyller grundkraven för tillgänglighet. Texten får t.ex. inte vara inskannad eftersom den då tekniskt sett inte längre är text utan en bild som föreställer text - och den blir då omöjlig att klara för en uppläsningstjänst. 

Spelaren som samarbetar med Google Translate

Den största förbättringen är dock kopplingen mellan Webreader och Googles översättningstjänst Translate, som sedan tidigare är kopplad till ystad.se. När man låter Translate översätta den skrivna texten till något av språken engelska, arabiska eller farsi (persiska), följer Webreader automatiskt med och kan läsa upp sidan på det valda språket.

För övriga språk fungerar det som tidigare, det vill säga att textöversättning kan göras till valfritt språk medan uppläsningen endast kan ske på svenska. Anledningen till detta är att det helt enkelt kostar extra för varje ny språkmodul som Webreader ska innehålla. I ett första steg fick därför de tre mest aktuella språken väljas ut.

Att det blev just arabiska och farsi utöver engelskan som stöds av Webreader, beror på önskemål från bl.a. skolorna. De ser att många av kommunens nyanlända är i behov av uppläsning av information på sitt eget språk. Andelen bland dem som är analfabeter eller har en svag skolbakgrund från hemlandet är större än befolkningen i övrigt. Därför kan det i vissa fall vara så att text på det egna språket inte räcker till för att ta till sig informationen.

 

Läs mer

Readspeaker Webreader

Readspeaker Docreader

Google Translate: Översättning aktiveras med länken Translate överst till höger på varje sida på ystad.se.

 

Ung man med läsplatta och hörlurar. Foto: Lev Dolgachov / mostphotos.com

 

Text: Gabriel Borgius, Kommunikationsenheten, Ystads kommun.

Publicerad 2019-08-28, Uppdaterad 2023-10-10