21044215-ystad-1_nyinflyttardagen.jpg

Organisation och kommunfakta

Ystads kommun är organiserad i fem förvaltningar. Förvaltningarna är knutna till åtta politiskt sammansatta nämnder.

Kommundirektör

Dan Kjellsson
Telefon: 0411-57 73 61
E-post: dan.kjellsson@ystad.se

 

Organisationsskisser

Förvaltningarna


Eftersom vår webbplats följer en funktionell och inte en organisatorisk indelning, så är det oftast inte möjligt att direkt koppla de listade förvaltningarna och avdelningarna till en specifik sida.

Däremot kan du i stora drag göra kopplingen mellan förvaltningarna och följande huvudområden på webbplatsen:

Förvaltning:

Huvudområde på ystad.se:

Kommunlednings-
förvaltningen

Kommun och politik
Turism
Näringsliv
Jobba hos oss

Social- och omsorgs-
förvaltningen

Omsorg och stöd

Utbildnings-
förvaltningen

Skola och förskola

Kultur- och fritids-
förvaltningen

Kultur och fritid

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Bygg och miljö

 

Publicerad 2020-07-23, Uppdaterad 2024-03-18