Green Screen - miljöcertifiering av film

Green Screen är ett EU-finasierat InterReg-projekt som arbetar för att reducera koldioxidutsläppen inom film- och tv-branschen.

systrar
Foto: Irika

Film- och tv branschen är en viktigt motor för tillväxt inom hela Europa och en bidragande faktor till den kreativa industri som i sin tur är en viktigt del av europeisk ekonomi.

Från 2010 till 2014 producerades 7 769 filmer inom EU och fem av tio av världens största filmmarknader finns inom Europa (Storbritannien, Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien).

Green Screen strävar efter att lära av goda exempel från filmindustrin, standardisera miljövänliga metoder och förbättra regionala riktlinjer. Målet är också att införa mätverktyg för miljövänliga åtgärder inom produktion av film, tv och audiovisuellt innehåll som kan användas i hela Europa.

Genom Green Screen ska de deltagande regionerna förbättra policyer och på så sätt motivera och utrusta både dagens och framtidens filmskapare att anamma hållbara metoder och därigenom minska koldioxidutsläppen.

För Ystads kommuns del handlar det om att dra lärdom från de partners i projektet som redan idag har kommit långt,  för att på sikt påverka den regionala filmstrategin för film och rörlig bild (antagen av Kulturnämnden) samt regionala riktlinjer inom ramen för strategiska miljömål i Skåne-Blekinge.

Projektet pågår från 2017 till 2021.

Deltagande partners:

  • Film London – ansvarig partner (Storbritannien)
  • Bukarest Regional Development Agency (Rumänien)
  • Flanders Audiovisual Fund (Belgien)
  • Ile-de-France Film Commission (Frankrike)
  • Ystads kommun (Sverige)
  • Municipal Company of Initiatives of Malaga (Spanien)
  • Rzeszow Regional Development Agency (Polen)
  • Bratislava Film Commission (Slovakien)
Publicerad 2022-03-06, Uppdaterad 2023-08-18

Mer information