Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond

Ystads kommun driver en egen lokal filmfond - stiftelsen Ystad-Österlens filmfond. Fonden agerar som samproducent vilket också betyder att den ställer krav på förbrukning av medel i Ystad-Österlenregionen.

Ystads kommun är den största finansiären i fonden men det finns flertalet privata näringslivsaktörer också som är med som samarbetspartners.

Med fonden säkerställer vi en långsiktighet som är absolut nödvändig för att satsningen på filmproduktion ska ha en bäring in i framtiden.

 

Publicerad 2022-05-29, Uppdaterad 2023-06-21

Bilder från filmer inspelade i Ystad