Skolstarts- och läsårstider

Under läsåret 24/25 har fritidshemmen i Ystads kommun kompetensutvecklingsdagar för personalen 12/8, 7/1 och 16/6. Respektive enhet har utöver detta möjlighet att lägga ut en dag extra utifrån lokala behov (information via Vklass från respektive enhet). På kompetensutvecklingsdagar kommer fritidshemmen till största delen bemannas av vikarier, verksamheten kan också förläggas på ett annat fritidshem i kommunen.

Publicerad 2013-06-18, Uppdaterad 2024-04-23