Vklass

Vklass är den lärplattform Ystads kommun använder från förskolan till gymnasiet.

För att stödja pedagogers och elevers arbete, och underlätta kommunikationen med vårdnadshavare, har Ystads kommun ett antal digitala plattformar att tillgå. Plattformarna är ett stöd för pedagogiskt arbete, kommunikation och information, men de underlättar även administrativt arbete.

Vklass

Alla elever, vårdnadshavare och pedagoger och egna konton i Vklass. Elevkontot skapas när eleven börjar i förskoleklass (eller i kommunal grundskola) och avslutas när hen slutar gymnasiet. Vklass är webbaserat, anpassat för mobila enheter och fungerar i alla digitala plattformar. Har du som vårdnadshavare barn i olika verksamheter kommer du behöva välja förskola, skola eller fritidshem. Det är generellt endast vårdnadshavare som får konto i Vklass. Är ett barn eller en elev familjehemsplacerad kan familjehemmet tilldelas konto i Vklass. Vid skyddad identitet tar vårdnadshavare kontakt med klasslärare alternativt rektor. 

Vklass för förskolan 

Du som vårdnadshavare till barn i någon av Ystads kommunala förskolor har automatiskt ett konto i Vklass. Kontot skapas 30 dagar före det datum ditt barn börjar på förskolan.  
Du som vårdnadshavare använder Vklass för att:

 • följa ditt barns vardag och lärande
 • ta del av nyheter, dokumentation och pedagogisk planering
 • hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade
 • hitta kontaktuppgifter till förskolan, och kommunicera med pedagogerna

Observera att schema för förskolan INTE lämnas i VKlass utan i E-tjänst för förskola.

Vklass för grundskola och anpassad grundskola

Du som vårdnadshavare till barn i någon av Ystads kommunala grundskolor och anpassad grundskola har automatiskt ett konto i Vklass. Har ditt barn gått på kommunal förskola har du samma användaruppgifter som tidigare, om du väljer att logga in med dessa. I annat fall skapas kontot det datum eleven börjar på skolan. 

Du som vårdnadshavare använder Vklass för att:

 • följa ditt barn vardag och lärande i skolan
 • ta del av ditt barns schema, i vilket pedagogerna kan göra anteckningar om lektionernas innehåll och eventuella läxor.
 • frånvaroanmäla ditt barn 
 • få nyheter från skola och lärare
 • ansöka om ledighet för ditt barn
 • kommunicera med skola och lärare
 • boka utvecklingssamtal
 • ta del av ditt barns resultat via omdömen, elevlogg och individuell utvecklingsplan

Vklass för fritidshemmet

På fritidshemmen används Vklass för att lägga upp elevernas fritidsschema. Du som vårdnadshavare lägger själv upp schemat för ditt barn. Här skrivs också planeringar för verksamheten in och dokumentation av vad som händer på fritids.

Vklass för gymnasium och anpassad gymnasieskola

Du som är vårdnadshavare till elev på Ystads gymnasium eller anpassad gymnasieskola, eller är myndig elev i någon av skolformerna, har automatiskt ett konto i Vklass. Har du som elev tidigare gått i Ystads kommunala grundskolor har du samma inloggningsuppgifter som tidigare. Likaså har du som vårdnadshavare samma inloggningsuppgifter som tidigare, om du väljer att logga in med dessa. I annat fall skapas kontot i samband med skolstart. 

Kontot i Vklass används för att:

 • ta del av schema och pedagogisk planering
 • bedömningar och betyg
 • hittills uppnådda mål i kurserna
 • anmäla frånvaro
 • få nyheter från skola och lärare
 • kommunicera med skola och lärare

Logga in i Vklass

Elever i grundskolan och grundsärskolan får inloggningsuppgifter till Vklass av sin klasslärare alternativt Vklassansvarig på skolan.

Elever på gymnasiet som inte tidigare varit elev i Ystads kommunala grundskolor får sina inloggningsuppgifter i samband med datorutlämningen. 

Det finns ett flertal sätt att logga in i Vklass för dig som vårdnadshavare. 

Logga in via bank-id på dator

Du som är vårdnadshavare kan logga in i Vklass med bank-id på din dator. Bank-id skaffar du via din bank.

Du loggar in genom att först klicka här.
 
1. Välj Logga in med Ystad.

2. Välj att logga in med bank-id. Därefter loggar du in som vanligt med bank-id.

I veckobrev och vid utloggning länkas du ibland bidare till Vklass inloggningssida (se bild nedan). För att logga in via den sidan behöver du:

1. Välja Ystad kommun i rullistan

2. Klicka på Logga in med Ystad

3. Välja att logga in med Bank-id. Därefter loggar du in som vanligt med bank-id

Skärmklipp av Vklass inloggningssida


Logga in via appen Vklass

Du laddar ner appen Vklass i din smarta mobil där du normalt hittar appar.

Rätt Vklass-app har denna ikon:

Logga Vklass

1. Klicka på Logga in

2. Klicka på Välj organisation och scrolla till Ystads kommun

3. Klicka på Ystad.

3. Välj Bank-id. Därefter loggar du in som vanligt med bank-id

Inloggningsuppgifter

I det fall du som vårdnadshavare saknar bank-id kan du logga in på både dator och telefon med inloggningsuppgifter; ett användarnamn och ett lösenord. Förskolan/skolan tillhandahåller vårdnadshavares inloggningsuppgifter. Om du registrerar en e-postadress i Vklass kan du på ett enkelt sätt få ett nytt lösenord om du råkar glömma ditt gamla. I annat fall kontaktar du i första hand förskolan/skolan för hjälp med inloggning. Ystad

Så fungerar Vklass 

Ta del av detta dokument för dig med barn i grundskola. Här kan du läsa mer om olika funktioner och vad du förväntas göra i Vklass. Du hittar fler instruktioner till funktionerna i Vklass på deras supportsida. Instruktionerna är generella och kan ibland avvika från hur Ystads kommun använder Vklass. 

Övriga frågor?

Maila itpedagogerna@ystad.se

Publicerad 2020-09-20, Uppdaterad 2023-11-28