Lokalvårdsenheten

All lokalvård i kommunen utförs av personal anställd inom Ystads kommun.

Vi har under många år städat enligt torra metoder. Det innebär att golven fukt och torrmoppas, detta gör vi för att undvika bakteriespridning. Alla bakterier kräver vatten för sin överlevnad och genom att minimera vattenanvändandet minskar bakterierna.

Dammsugning förekommer så sällan som möjligt, dammpartiklar virvlar då runt under många timmar efter utfört arbete. I lokalerna vistas dagligen elever, barn och vuxna och deras arbetsmiljö är viktig.

På varje enhet finns ett specifikt städkontrakt, detta är byggt efter behov och visar tydligt vilka utrymmen som städas, hur ofta det görs och hur det görs.

Vi vill stoppa så mycket som möjligt av smutsen redan i entrén därför satsar vi på hyrmattor som byts ut med olika intervall. Detta sparar arbete för vår personal och ger ett fräscht intryck för de som vistas i lokalen.

Lokalvård Svarte skola Foto:Ystad Kommun

Publicerad 2023-01-20, Uppdaterad 2024-04-09

Kontakt

Lokalvårdsenheten
Rickard Bergqvist
Enhetschef
0411-57 73 15

Kontakt

Lokalvårdsenheten
Fredrik Harviken
Enhetschef
0411-57 73 94