Backåkra Summit

Den 24 oktober, FN dagen var det dags för oss att arrangera världens första Backåkra Summit på Dag Hammarskjölds Backåkra

Backåkra Summit

Sedan 2018 har vi arbetat med konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" riktat mot små och medelstora företag. Fokus har varit affärer och affärsutveckling. Här har företag mötts från helt olika branscher utifrån det faktum att de globala målen är odelbara och därmed en möjlighet kring affärskopplingar över branschgränser. En konkret vägledning för konceptet har tagits fram: Ystadmodellen.

Nu vill vi skala upp konceptet och vi bjöd in ett fåtal företagsledare utifrån mänskligt styrda sektorer kopplat till utsläpp och energiförbrukning för att samlas kring Dag Hammarskjölds bord på Backåkra.

Mötet på Backåkra skedde i avskildhet i Dag Hammarskjölds anda för att kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans.

Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow och Kristina Yngwe, ledarmot av Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet ledde samtalet som utgick från de fem stegen i Ystadmodellen.

Frågan vi ställde oss i samtalet var: Hur driver vi i Sverige en affärsmässig hållbar utveckling inom näringslivet och tillsammans identifierar områden för samverkan eller gemensamma utmaningar om vi ser på FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för affärer?

Backåkra Summit arrangerades med stöd av Sparbanken Syd och kommer att bli ett årligt återkommande arrangemang på FN dagen.

Backåkra Summit 2021 Backåkra Summit 2021

Backåkra Summit 2021 meditationsplatsen branscher Backåkra Summit

Publicerad 2021-10-25
Här kan du se en film från världens första Backåkra Summit. FN dagen på Dag Hammarskjölds Backåkra

Frågor?

Kontakta Lotte Nilsson eller Johan Österberg