Kompetensförsörjning

Här kan du se hur vi arbetar för att skapa möjligheter mellan skola och näringsliv för att på sikt säkra kompetensförsörjningen i vår region. Vi har gärna en dialog med dig och ditt företag.

 

Publicerad 2020-03-11, Uppdaterad 2021-06-29

Kontakta oss

Jenny Randowo, näringslivsutvecklare med inriktning kompetensförsörjning

jenny.randowo@ystad.se