Strategisk samverkansgrupp M&N, AME, VUX, AF, GY

I Ystads Kommun arbetar vi strategiskt för att underlätta för företag som behöver anställa.

Genom kontinuerligt samarbete mellan

Marknad och Näringsliv, 

AME-Arbetsmarknadsenheten,

Vuxenutbildningen, gymnasiet och

Arbetsförmedlingen

kan vi korta vägar mellan behov och lösning.

 

Genom att tillsammans analysera det lokala näringslivets behov av utbildningar, yrkesspecifika kompetenser och personal, kan vi tack vare denna grupp identifiera möjligheter och lösningar.

Genom nära kontakt med Näringslivet fångar Marknad och Näringsliv upp behov, önskemål och frågor från företag/arbetsgivare.

Dessa kommuniceras med gruppen 

group-people-working-out-business-plan-office_1303-15870.jpg

Publicerad 2022-01-17, Uppdaterad 2022-10-14