Strategisk samverkansgrupp

I Ystads Kommun arbetar vi strategiskt för att underlätta för företag som behöver anställa.

Det är en stor fördel för företag i Ystads kommun att Marknad och Näringsliv samarbetar med verksamheter som arbetar med potentiell arbetskraft. Detta bidrar till korta vägar och underlättar för företag att hitta kompetenser.

Genom kontinuerligt samarbete mellan

Marknad och Näringsliv, 

AME-Arbetsmarknadsenheten

Vuxenutbildningen 

Gymnasieskolorna

och Arbetsförmedlingen kan vi korta vägar mellan behov och lösning.

Dessutom har Marknad och näringsliv ett nära samarbete med Grundskolorna.

Här kan du läsa mer om aktiviteter som rör SSA (Samverkan Skola Arbetsliv.

 

Genom att tillsammans analysera det lokala näringslivets behov av utbildningar, yrkesspecifika kompetenser och personal, kan vi tack vare denna grupp identifiera möjligheter och lösningar.

Genom nära kontakt med Näringslivet fångar Marknad och Näringsliv upp behov, önskemål och frågor från företag/arbetsgivare, detta kommuniceras i gruppen.

group-people-working-out-business-plan-office_1303-15870.jpg

Publicerad 2022-01-17, Uppdaterad 2024-04-23