Branschexpo

Mål och Syfte

Sprida kunskap i skolorna

Potentiell arbetskraft får möta bristyrken

Synliggöra företag/arbetsplatser

Lyfta fram yrken inom bransch med stora anställningsbehov

Genomförande

I Ystad har vi genomfört branschexpo mot Teknik/Industribranschen

*Förslag på yrken som besökarna kan få möta: konstuktör, designer, maskinoperatör, ekonom, tekniker, säljare, programmerare, svetsare, montör finsnickare, ingenjör elektriker, produktutvecklare, personalvetare m.fl.

*På mässan presenterar man med fördel även olika utbildningar.

*Elever från grundskolan och gymnasiet bjuds in tillsammans med lärare och Studie och yrkesvägledare.

*För en fördjupad insikt bör eleverna ha med sig uppgifter (gärna ämneskopplade) att ta reda på under mässan.

*Företag uppmuntras att ta med "prova på" arbetsuppgifter eller något som kan visas upp.

*Mässan har arrangerats i samarbete med Arbetsförmedlningen och de har i sin tur bjudit in arbetssökande.

Tips till grundskola/gymnasieskola

Förslag på folder med frågor till elever 

Förslag på inbjudan

Tips till medverkande företag

 • Detta är morgondagens anställda – hur kan vi som företag förbereda oss?
 • Visa tydligt vad ert företag arbetar med. Gärna med hjälp av film, exempel på produkter,
  vilka era kunder är mm. Tydliggör gärna er affärsidé!
 • Visa gärna vilka yrke/funktioner som finns i ert företag genom att lista dem. Könsfördelning
 • Berätta gärna hur man blir ”det” dvs. vilka utbildningar/egenskaper behövs? Andra krav eller
  finns det möjlighet till internutbildning?
 • Förbered gärna med argument varför de skall välja just er bransch. Hur ser arbetsmiljön ut?
 • Personerna som står i montern får gärna komma från olika yrkeskategorier. Gärna en mix av
  ålder och kön om möjligt.
 • Informera om ni tar emot studiebesök, praktikplatser eller kan erbjuda sommarjobb.
 • Skolorna kommer att ha stödfrågor/intervju med sig.
Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2024-01-17