Framtidsfrukost

Samverkan skolpersonal-arbetsgivare

Aktivitet

Framidsfrukost är en aktivitet som genomförs 1/år eller 1 gång vartannat år.

Den sker med fördel på en A-dag.

Mål och syfte

Planering

Alla företag/arbetsplatser samt lärare blir i förväg placerade vid bord utifrån det frågeformulär som företagen fyllt i (där de har talat om vilka ämnen som har bäst anknytning till arbetsplatsen).

Det ska finnas utrymme för mingel då man kan söka upp ev. företag/arbetsgivare som man inte pratat med vid sitt bord.

Vid borden ska det finnas diskussionsmaterial till hjälp.

Frukostens kortsiktiga mål är att knyta kontakter och planera in minst ett nytt samarbete per bord.

  • Att förbereda för skolans personal; Gå in på arbetsplatsernas hemsidor för att förbereda sig inför frukosten. Dels för att man ska kunna vara mer effektiv på frukosten men även för att man ska få en uppfattning om vilka arbetsplatser man önskar vidare kontakt med.

Ämneslärare funderar på vad eleverna skulle kunna arbeta med utifrån läroplanen som kan vara användbart för arbetsgivarna t.ex. lösa problem, hjälpa till med idéer, marknadsföringsmaterial osv.

Innehåll disussionsunderlag

Detta ska ligga på borden som stöd och inspiration att komma igång.

Brainstorma 

Vad kan eleverna arbeta med kopplat till både kunskapsmål och arbetsgivares behov? Elever kan lösa problem, hjälpa till med både idéer och tjänster.

Jobbcafé - på skolan

Eleverna delas upp i smågrupper och intervjuar arbetsgivarna/företagen.

Föreläsning i klassrummet

Vilka kunskaper inom detta ämne behövs i framtiden. vilken utbildning, vilka kompetenser behövs?

Studiebesök - hos företag/kommun

Marknadsföringsprodukt

Vilken produkt kan marknadsföras åt arbetsgivaren? Kan vara tävling. Ungdomligt perspektiv

Företagsexpo på skolan

Eleverna presenterar produkt, tjänst, företag etc. Yngre elever och/eller föräldrar bjuds in.

Så här kan bordsuppdelningar se ut

Diskussionsunderlag.pdf

Så här har det sett ut på en grundskola i Ystad

Västerportskolan

Publicerad 2021-12-03, Uppdaterad 2023-12-06