Framtidsspanare

Mål och syfte

Lyfta fram bristyrken.

Företagen som är i behov av arbetskraft och kompetens och har en viktig uppgift att förmedla arbetslivets kopplingar till skolans undervisning.

Få elever att upptäcka yrken/arbetsplatser de inte tänkt på tidigare. 

Genomförande

 • Arbetet är ämnesövergripande och med fördel behålls schema intakt men eleverna arbetar med Framtidsspaningen på varje lektion.
 • Bestäm vilka klasser/årskurser som ska genomföra Framtidsspaningen.
 • Företag/arbetsgivare bjuds in till skolan och tilldelas en plats där de kan träffa eleverna.
 • Eleverna delas in i mindre grupper och får ett företag/arbetsgivare tilldelat. Det innebär att varje företag/arbetsgivare träffar flera grupper.
 • Målet för dagen är att göra en presentation av företaget man intervjuat. Grunden ska vara att marknadsföra företaget/arbetsplatsen som potentiell arbetsgivare. 

Presentationen kan vara t.ex. en folder, en film, en affisch, en fil från ett presentationsprogram som tex. Prezi, Google presentationer. Eleverna måste tänka efter vilken slags presentation som passar bäst ihop med den arbetsplats de har.

 • Första delen är planering av arbetet och varje elevgrupp får en mall att fylla i, vem gör vad
 • Intervjua företag/arbetsplats, skolan gör schema
 • Dags att sätta igång arbetet, ta fram bilder, skriva text o.s.v.
 • När eleverna känner sig nöjda visar de schemalagd lärare för en sista check.
 • Efter ok från lärare mailar ni in elevernas bidrag. OBS! senast näst sista lektionen. Glöm inte att skriva gruppnamn.
 • Sista lektionen innebär redovisning av presentationerna, inkl. kort presentation av arbetsplatsen som eleverna intervjuade.
 • Blir eleverna klara tidigt kan få en individuell arbetsuppgift som knyter an till dagen.

*Presentationerna mailas även ut till respektive företag som i sin tur utser en vinnare!

Det är trevligt om man vill ge ett litet pris till vinnande grupp alternativt diplom.

Förslag på frågor

För att "lära känna" arbetsplatsen

När startade företaget? Av vem?

Vem äger det nu?

Vad heter företaget/verksamheten

Privat eller kommunal?

Hur många anställda? Andel kvinnor/män?

Vilka olika yrkeskategorier finns på företaget/arbetsplatsen?

Att ta reda på inför presentationen:

Vad vill arbetsgivaren att eleverna ska synliggöra?

Vad kännetecknar arbetsplatsen?

Vad är det bästa med att arbeta där? Vad är särskilt positivt? Vilka fördelar finns?

Vad ser ni behov av hos framtida anställda, när vi förväntas börja söka arbete?

Vad är viktiga egenskaper för att arbeta hos er idag?

Hur ser ni på framtiden, vilka visioner har ni på ert företag?

Vilka värderingar står ni bakom?

Vad vill eleverna själv i gruppen veta om arbetsplatsen för att kunna göra en bra presentation?

Information till företag/arbetsgivare

Eleverna ska göra en presentation eller marknadsföring av arbetsplatsen som arbetsgivare. Presentationen vänder sig till framtida medarbetare på den arbetsplatsen.

Som grupp ska de försöka ta reda på vad arbetsgivaren vill att ni ska förmedla.

Presentationen kan vara t.ex. en folder, en film, en affisch, en fil från ett presentationsprogram som tex. Prezi, Google presentationer. De måste tänka efter vilken slags presentation som passar bäst ihop med den arbetsplats ni har.

När presentationer är inskickade till ert företag ska ni utse en vinnande grupp.

Ledord i era bedömningar sker utifrån; Entreprenöriellt, kreativt, modernt, nytänkande, intresseväckande, genomtänkt, noga förberett.

Denna information har eleverna fått:

Ø  Planera arbetet -använd mallen som de fått. 

Ø  Intervjua ert företag/er arbetsplats

Ø  Dags att sätta igång ert arbete, ta fram bilder, skriva text o.s.v.

Ø  När ni känner er nöjda visar ni schemalagd lärare för en sista check.

Ø  Efter ok från lärare mailar ni in ert bidrag. OBS! senast näst sista lektionen.

Ø  Sista lektionen innebär redovisning av presentationerna, inkl. kort presentation av arbetsplatsen de intervjuade.

Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2024-01-17