Yrkesbussar

Samverkan skola-näringsliv

Aktivitet

Alla elever i åk 9 får göra studiebesök på fyra (gärna större) arbetsplatser i kommunen.

Genom att boka bussar blir det möjligt att besöka flera företag i närområdet.  

Mål och syfte Yrkesbussar.pdf

Så här förbereder eleverna inför besöket

Eleverna kommer som förberedelse får se filmerna som spelades in förra hösten.

Därefter kommer de få sätta sig och skriva ner sina frågor till arbetsplatserna.

Eleverna kommer även få med sig ämneskopplade uppgifter från skolan att jobba vidare med efter besöket.

Vilket stöd kan företagen behöva inför besöken?

Näringslivsavdelningen planerar tidschema och all logistik utanför arbetsplatserna.

*Tips! Det kan vara bra att dela upp gruppen i mindre grupper.

Ni kan dessutom få hjälp att förbereda besöken genom t.ex.

*Bollplank kring ev. aktivitet eller uppgift.

*Ställ frågan, det mesta kan man lösa tillsammans!Hur kan vi som arbetsplats/företag engagera eleverna?

Använd elevernas frågor som underlag –de skickas ut i god tid före besöken.

En konkret uppgift på plats engagerar alltid.

Det är inget krav utan bara ett tips.

Exempel

En tävling med ett mindre pris som delas ut till den i varje grupp som snabbast svarar rätt på en fråga i slutet. Svaret på frågan har eleverna fått under besöket.

En quiz/frågesport som eleverna ska svara på under besökets gång. Svaren lämnas in och ev. pris eller hyllning delas ut i efterhand.

Finns det något praktisk som eleverna kan få prova?

En uppgift till eleverna att ta med sig tillbaka till skolan och ”lösa” där.

    *Det kan till exempel vara en fråga kring hållbarhet.

    *Ett ”dilemma” eller frågeställning som med fördel kan ventileras av  kreativa ungdomar.

    *En marknadsföringsuppgift

 

Så planerar skolorna dagen

Låt eleverna bekanta sig med arbetsplatserna i förväg genom att gå in och läsa på respektive företags hemsida.

Ofta har företagen någon film man kan se. Maila och fråga.

Hur ni än väljer (har tid) att för/efterarbeta Yrkesbussarna så är punkterna nedan viktiga att eleverna får möjlighet att reflekterar kring;Vad arbetar man med i huvudsak på respektive arbetsplats?

Förslag på redovisning alt. diskussionspunkter:

 • Vad arbetar man i huvudsak med på respektive arbetsplats?
 • Vilka olika yrken finns representerade?
 • Vad kännetecknar arbetsmiljön?
 • Vad krävs för att bli anställd utifrån utbildning, egenskaper, färdigheter etc
 • Vilka ämneskunskaper kan eleverna identifiera på arbetsplatserna?
 • Påverkas företaget utifrån olika grupper/individers konsumtionsvanor?
 • Vilka språkkunskaper är bra/viktiga att ha?
 • Vad är positivt/negativt med arbetsplatserna utifrån arbetsmiljö?
 • Hur bidrar arbetsplatserna till hållbar utveckling?
 • Hur ser det ut med ergonomi?
 • Vilka olika material, redskap, hantverkstekniker kan identifieras?
 • Används statistik? Hur?
 • Hur har upptäckter inom Kemi och fysik påverkat företaget?
 • Hur används musik och i vilket syfte?
 • Hur har digitaliseringen påverkat förändrat företaget?
 • Vilka tekniska lösningar kan man identifiera på arbetsplatsen?
 • Hur arbetar företaget med jämställdhet?

Glöm inte att planera in elevernas lunch. Går det att låna ett rum hos varje företag?

 

Publicerad 2021-12-03, Uppdaterad 2023-12-06