Forskning och rapporter

Exempel på rapporter och undersökningar 

”Matchningen på arbetsmarknaden” SCB

”Rätt kompetens till företagen” Tillväxtverket

”Utbildning och ekonomisk utveckling (orsakssamband)” Finansdepartementet

”Uppföljning av gymnasieskolan” Skolverket

”Studieresultat gymnasiet” Ekonomifakta

”Kommunens merkostnad för obehörig elev” Rapport SKR

”Viktig samverkan mellan skola och arbetsliv” Utbildningsdepartementet

”Utredning om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder” Utredning Regeringen

”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” SOU

Publicerad 2021-12-01, Uppdaterad 2023-12-04