Genomförda aktiviteter

Sedan projektets start har det genomförts Kick Off samt Informationsträff för olika verksamheter och organisationer.

Dessa träffar har påvisat ett stort intresse från alla håll. 

Vid båda tillfällen har behovsinventeringar gjorts som man kan ta del av.

Presentation Kick Off

Inventering Kick off

 

Presentation Informationsträff

Inventering Informationsträff

 

Workshop med föreläsning

Missmatchningsproblematik Alexandru Panican presentation

Värdering av ekonomiska vinster

 

Presentation visualisering av prototyp.pdf

 

Informationsträffar Maj 22.pdf

Konstruktiv input 2 Maj.pdf

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-10-21, Uppdaterad 2023-10-13