På gång

Nästa steg är att sammanställa och paketera allt insamlat material från informstionsträffar, work shop ody

Planerat datum för detta är 1-2 Februari.

Publicerad 2021-10-21, Uppdaterad 2023-01-16