Projektgrupp

Kommun Namn Titel Kontakt
Ystad
Jenny Norberg Randowo
Näringslivsutvecklare
jenny.randowo@ystad.se
Malmö
Eva Ekmark
Utvecklingssamordnare
eva.ekmark@malmo.se
Helsingborg
Marlene Klit Welin
SYV Strateg
marlene.klitwelin@helsingborg
Lund
Anita Ringlander Borgshammar
Praosamordnare
anita.ringlanderborgshammar@lund.se
Kristianstad
Gunilla Månsson
Studievägledare med samordningsansvar
gunilla.mansson@kristianstad.s
Publicerad 2021-10-27, Uppdaterad 2023-10-30