Adress

Hedeskoga skola
Hedeskogavägen 13
271 99 Ystad

Ledning

Rektor
Jesper Hansson

hedeskogaskola@ystad.se

0411-57 80 32

Skoladministratör

Pia Svensson

pia.a.svensson@ystad.se

0411- 57 80 21