Adress

Hedeskoga skola
Hedeskogavägen 13
271 99 Ystad

Ledning

Rektor
Jesper Hansson

hedeskogaskola@ystad.se

0411-57 80 32

Skoladministratör

Malin Olsson

malin.b.olsson@ystad.se

0411- 57 70 93