Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2022/2023 finns följande

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-11-09