Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 24/25 görs separat. Ansökan görs senast den 4 maj 2024.
 
Observera att Ystads kommun har skolskjutsområden. Om man som vårdnadshavare ansöker om skolplacering för sitt barn på en skola som inte ligger i skolskjutsområdet utifrån folkbokföringsadressen beviljas inte barnet skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn; den så kallade garantiskolan. För mer information om skolskjutsområden och ansökan se ystad.se/skolskjuts.

Information skolskjuts blivande förskoleklass

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (årskurs F-3) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till garantiskolan (den skola som kommunen skulle valt att placera eleven på) är längre än 1,5 kilometer. Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg och växelvis boende. 

Ni ska endast ansöka om skolskjuts om den kommer nyttjas under förskoleklassen. Vet ni att skolskjuts kommer att nyttjas längre fram i skolgången ansöker ni först det läsår som det är aktuellt. Tänk på att det är förälders ansvar till och från hållplatsen.

Information skolskjuts blivande åk 7

För att en elev i kommunal grundskola (årskurs 7-9) ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-cykel- eller bilväg) från folkbokföringsadressen till av kommunen anvisad skola/hållplats, överstiga 3,5 km. För Kunskapsskolan och Nordic International School (årskurs 7-9) gäller mätning från folkbokföringsadressen till närmaste kommunala högstadieskola.

Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg och växelvis boende. 

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i årskurs 7-9, får det i form av Skånetrafikens reskort till regiontrafiken. Reskorten skickas hem i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna tills reskorten är erhållna. Ingen ansökan krävs!

För de elever i årskurs 7-9 som inte kan åka med regionstrafiken erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs!


Publicerad 2022-11-14, Uppdaterad 2024-04-08